Informacje dla kandydatów

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni kształci na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w czterech specjalnościach. Kształcimy kadry do pracy na morzu (zgodnie z Konwencją STCW 78/95) oraz specjalistów zatrudnianych w przemyśle lądowym w zakresie: technologii remontów, inżynierii eksploatacji instalacji, inżynierii produkcji.

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Molenda
07.03.2017