Seminaria

 

Planowany harmonogram seminariów Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2020/2021

(sala A246, godz. 9.15)

Termin

Prelegent

Tytuł referatu

19.11.2020

dr inż. Krzysztof Rudzki

Wykorzystanie modeli neuronowych
w optymalizacji wielokryterialnej

mgr inż. Daria Żuk

Kawitacja materiałów konstrukcyjnych przeprowadzona na nowym stanowisku laboratoryjnym UP 400 St Hielscher

07.01.2021

dr inż. Grzegorz Sikora

Optymalizacja zużycia mediów
w zakładzie produkcyjnym przemysłu spożywczego

mgr inż.
Mirosław Tyliszczak

Analiza porównawcza produktów
z procesu pirolizy niskotemperaturowej wybranych odpadów tworzyw sztucznych w reaktorze niskociśnieniowym

04.02.2021

dr inż. Krzysztof Dudzik

Wykorzystanie emisji akustycznej do monitorowania procesów zgrzewania metoda FSW

mgr inż. Agata Wieczorska

Możliwość wydłużenia czasu pracy długo eksploatowanego kadłuba turbiny parowej o mocy 55 MW

04.03.2021

dr  Katarzyna Boniewicz-Szmyt

Wpływ własności zwilżających warstw pokryciowych na metalach na szybkość powlekania przez oleje wywołanego gradientem temperatury

dr Emilia Baszanowska

Fluorescencja jako narzędzie do wykrywania zanieczyszczeń olejowych
w wodzie morskiej

08.04.2021

dr hab. inż. Tomasz Dyl, prof. UMG

Dogładzanie oscylacyjne w aspekcie poprawy jakości technologicznej części maszyn

dr hab. Bogusław Pranszke, prof. UMG

Badanie zderzeń jonów helu z furanem
w zakresie niskich energii

06.05.2021

mgr inż.
Norbert Abramczyk

Wykorzystanie intuicyjnych metod rozmytych w diagnostyce okrętowej

dr inż. Tomasz Hajduk

Ocena energetyczna aparatów wymiany ciepła siłowni parowych w odniesieniu do ich degradacji cieplnej

 

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Podstaw Techniki
w roku akademickim 2020/2021

Termin

Prelegent

Temat referatu

12.11.2020

dr inż. Katarzyna Panasiuk

Pozyskiwanie środków na badania
i publikowanie ich wyników

14.012021

dr inż. Olha Dvirna

Innowacyjny sposób obróbki wykończeniowej powierzchni pospawalniczych z wykorzystaniem wieloostrzowego narzędzia skrawającego

20.05.2021

dr inż. Andrzej Mielewczyk, prof. UMG

Eksploatacja cyfrowych regulatorów prędkości obrotowej okrętowych silników spalinowych

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Materiałów Okrętowych

i Technologii Remontów w roku akademickim 2020/2021

Termin

Prelegent

Temat referatu

10.12.2020

mgr inż. Patryk Krawulski

Współrzędnościowa technika pomiarowa

14.01.2021

prof. dr hab. inż.
Adam Charchalis

Podsumowanie działalności Katedry
w roku akademickim 2020 i postawienie zadań na rok 2021.

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Siłowni Okrętowych
w roku akademickim 2020/2021

Termin

Prelegent

Temat referatu

11.03.2021

mgr inż. Jacek Wysocki

Analiza wykresów indykatorowych silnika okrętowego w funkcji wydzielenia ciepła

17.06.2021

mgr inż.
Sebastian Drewing

Analiza drgań skrętnych jako sygnału diagnostycznego  – wykrywanie wybranych uszkodzeń tłokowego silnika okrętowego

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Fizyki
w roku akademickim 2020/2021

Termin

Prelegent

Temat referatu

22.12.2020

dr hab. Włodzimierz Freda

Przegląd metod naukowych, którymi dysponują pracownicy Katedry Fizyki

23.02.2020

dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt

Układ pomiarowy do określania szybkości powlekania przez oleje wywołanego gradientem temperatury

11.05.2021

dr Kamila Haule

Doświadczalne wyniki zmian oświetlenia na skutek zanieczyszczenia morza emulsją olejową

 

 

 

KONFERENCJE

 

 15th International Conference Mechatronic Systems and Materials

 

Organizator: Politechnika Białostocka, Wtdział Mechaniczny.

Miejsce konferencji: Białystok.

Termin konferencji: 1 - 3 lipca 2020.

Więcej informacji na stronie: https://msm2020.pb.edu.pl/.

 

COP potencjałem rozwoju oraz innowacji w konstrukcjach i technologiach specjalnego przeznaczenia

 

Organizator: Wydział Mechaniczny Politechniki Rzeszowskiej.

Miejsce konferencji : Stalowa Wola.

Termin konferencji: 24-26 czerwca 2020 roku.

Więcej informacji na stronie:https://konferencjawmt.prz.edu.pl/konferencja-2020.

 

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, BEMS 2020

 

Organizatory: Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”.

Miejsce konferencji : Mikołajki.

Termin konferencji: 8-11 września 2020 r.

Więcej informacji na stronie:http://www.uwm.edu.pl/bems2020/

 

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „TRANSPORT 2020  – Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i informatyczne w transporcie”

 

Organizatory: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Akademia Lotnicza w Dęblinie, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie oraz  Instytut Elektrotechniki w Warszawie

Miejsce konferencji : Sandomierz.

Termin konferencji: 16-18 września 2020 roku.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.wsei.lublin.pl/wydarzenia/vii-miedzynarodowa-konferencja-nau...

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
24.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 24 Marzec, 2017 - 13:26
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 19 Październik, 2020 - 10:15