Seminaria

Szkolenie dla pracowników UMG

Dział  Nauki i Współpracy UMG  zaprasza  na szkolenie organizowane dla pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w Pomorskim Parku  Naukowo-Technologicznym.

Zakres szkolenia:

- 13.11.2018  (wtorek) od 14:00 do 16:00 - Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej.

- 14.11.2018 (środa) od 11:00 do 14:00 -  Warsztaty z przeszukiwania baz patentowych.

 

Zgłaszania udziału należy wysłać na e-mail: m.kazmierczakatau.umg.edu.pl do dnia 31.10.2018r. do godziny 12:00.

W zgłoszeniu należy podać informację czy uczestnik szkolenia będzie dysponował swoim komputerem.

 


 

Planowany harmonogram seminariów Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2018/2019
(sala A246, godz. 9.15)

Termin

Prelegent

Temat referatu

08.11.2018r.

mgr inż. J. Wysocki

(KSO)

Pomiar temperatury gazów spalinowych w celu oceny możliwości pomiaru przebiegu ciśnienia za pomocą czujnika Kistler 6353A24 bezpośrednio w komorze spalania okrętowego silnika tłokowego SULZER L25/30.

mgr inż. Grzegorz Sikora

(KSO)

Parametry eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych smarowanych zużytym olejem o właściwościach nienewtonowskich.

10.01.2019r.

mgr inż. Adam Czaban
(KPT)

Założenia upraszczające i ich wpływ na modelowanie hydrodynamicznego smarowania stożkowego łożyska ślizgowego z wykorzystaniem symulacji CFD.

dr inż. Grzegorz Skorek

(KPT)

Badanie wpływu lepkości oleju na sprawność układów hydraulicznych o sterowaniu proporcjonalnym siłownika.

07.02.2019r.

dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG

(KMOiTR)

Stale wysokiej wytrzymałości (Re = 900 ÷ 1300 MPa) i ich spawalność.

dr inż. Wojciech Labuda

(KMOiTR)

Wpływ zmiennych warunków obróbki na jakość powierzchni obrobionej podczas procesu toczenia stali nierdzewnej.

07.03.2019r

dr hab. Bogusław Pranszke, prof. UMG
(KF)

Możliwości uzyskiwania próżni dla celów badawczych.

mgr Kamila Haule

(KF)

Właściwości optyczne produktów naftowych zdyspergowanych w wodzie.

04.04.2019r

dr inż. Justyna Molenda

(KMOiTR)

Własność intelektualna i jej ochron w działalności dydaktycznej i badawczej pracownika uczelni.

dr Emilia Baszanowska

(KF)

Zmiany w zjawisku fluorescencji wody morskiej narażonej na kontakt z produktami rafinacji ropy naftowej.

09.05.2019r.

dr inż. Piotr Kamiński, prof. UMG

(KSO)

Systemy szkolenia mechaników okrętowych wprowadzane przez armatorów międzynarodowych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych swoich pracowników.

mgr inż. Grzegorz Hajdukiewicz
(KPT)

Wpływ zastosowania powłok wytworzonych metodą PEO (Plasma Electrolytic Oxidation) na właściwości wytrzymałościowe stopów aluminium stosowanych w okrętownictwie.

 

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Podstaw Techniki
w roku akademickim 2018/2019

Termin

Prelegent

Temat referatu

10.012019r.

mgr inż. Katarzyna Panasiuk

Wykorzystanie entropii metrycznej K-S w badaniach materiałów kompozytowych.

7.02 2019r.

mgr inż. Adam Szeleziński

Porównanie wybranych miar diagnostycznych bazujących na badaniach wibrodiagnostycznych w zastosowaniu do diagnostyki uszkodzeń konstrukcji cienkościennych.

 

14.03.2019r.

 

mgr inż. Daria Żuk

Wpływ ułożenia linii wałów na obciążenia wału korbowego wolnoobrotowego silnika okrętowego.

9.05.2019r.

dr inż. Krzysztof Łukaszewski

Algorytm oszacowania niezawodności skraplacza turbiny parowej – zagadnienia projektowo-eksploatacyjne.

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów
w roku akademickim 2018/2019

Prelegent

Termin

Temat referatu

mgr inż. Sylwia Polasz

14.02.2019r.

Wpływ wybranych operacji obróbki cieplnej na właściwości korozyjne stali C45.

mgr inż. Agata Wieczorska

13.06.2019r.

Analiza możliwości przedłużenia czasu eksploatacji kadłuba turbiny parowej po rewitalizacji.

 

 


 

KONFERENCJE

 

IV Edycja Konferencji dla Młodych Naukowców nt. ”Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki”

 

Terminy i miejsca konferencji:

01.12.2018r.- Poznań,

02.12.2018r. – Warszawa,

08.12.2018r. – Wrocław,

15.02.2018. – Kraków.

 

Termin zgłoszenia upływa z dniem 19.10.2018r.

Więcej informacji na stronie: http://www.doktorant.com.pl/index.php

 

Konferencja  XXII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu”

 

Organizatorzy konferencji: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny  im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki oraz Polska  Akademia Nauk, Komitet Transportu.

Termin konferencji: 3-6 grudnia 2018 roku.

Miejsce konferencji: Radom.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji do 27.10.2018 r.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=1073

 

XXII konferencja "Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych"

 

Organizatorzy konferencji: StatSoft

Termin konferencji: 23 października 2018 roku.

Miejsce konferencji: Warszawa.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji na stronie:

https://www.statsoft.pl/uslugi/seminaria/lista-seminariow/zastosowania-s...

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.statsoft.pl/uslugi/seminaria/lista-seminariow/zastosowania-s...

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
24.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 24 Marzec, 2017 - 13:26
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 15 Październik, 2018 - 13:54