Seminaria

 

 

Planowany harmonogram seminariów Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2019/2020
(sala A246, godz. 9.15)

Termin

Prelegent

Tytuł referatu

14.11.2019r.

dr inż. Olha Dvirna

(KPT)

Badania wpływu parametrów skrawania na jakość warstwy wierzchniej próbek ze stali żaroodpornej.

mgr inż. Anna Lesnau

(KPT)

Analiza porównawcza modułów obliczeń numerycznych w programach Inventor i Nastran.

09.01.2020r.

mgr inż. Małgorzata. Malinowska
(KSO)

Oleje roślinne jako alternatywa dla olejów mineralnych stosowanych w okrętownictwie

mgr inż. Grzegorz.Sikora

(KSO)

Wymagania sprzętowe wobec systemów akwizycji i analizy sygnałów.

06.02.2020r.

dr hab. inż. Robert. Starosta, prof. UMG

(KMOiTR)

Wpływ grubości tlenkowej powłoki konwersyjnej na odporność korozyjną stopu aluminium.

dr inż. Włodzimierz Kończewicz

(KMOiTR)

Jednostka specjalistyczna do zwalczania zanieczyszczeń środowiska wodnego.

05.03.2020r.

dr hab. Bogusław Pranszke, prof. UMG
(KF)

Dysproporcje edukacyjne w nauczaniu fizyki w szkole i uczelni.

mgr Kamila Haule

(KF)

Radiacja oddolna nad warstwą zaolejonej wody mierzona w warunkach naturalnych.

04.04.2020r.

dr inż. Krzysztof Dudzik

(KMOiTR)

Wykorzystanie emisji akustycznej do monitorowania procesów zgrzewania metodą FSW

dr Włodzimierz. Freda

(KF)

Polaryzacja i depolaryzacja światła w toni morskiej.

07.05.2020r.

mgr.inż. Jacek. Wysocki

(KSO)

Badania porównawcze wykresów indykatorowych i parametrów indykowanych okrętowych silników tłokowych dla różnych punktów pomiaru ciśnienia cylindrowego

mgr inż. Norbert Abramczyk
(KPT)

Zastosowanie intuicjonistycznych zbiorów rozmytych w procesach lokalizacji  uszkodzeń podzespołów i systemów okrętowych.

 

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Podstaw Techniki
w roku akademickim 2019/2020

Termin

Prelegent

Temat referatu

21.11.2019r.

dr inż. Krzysztof Rudzk

Modelowanie uszkodzenia klamry zapięcia szelek asekuracyjnych.

19.12. 2019r.

dr inż. Grzegorz Skorek

Straty tarcia w siłowniku hydraulicznym liniowym (siłowniku) jako rezultat wpływu struktury sterowania.

14.03.2019r.

mgr inż. Daria Żuk

Wpływ ułożenia linii wałów na obciążenia wału korbowego wolnoobrotowego silnika okrętowego.

16.01.2019r.

dr inż. Marcin Frycz

Analiza wpływu nanododatku fulerenu C60 w oleju smarowym na zmianę właściwości tribologicznych pomiędzy parą cierną: stop siluminium AlSi12Cu2MgNi – stal. 

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów
w roku akademickim 2019/2020

Termin

Prelegent

Temat referatu

08.10.2019r.

prof. dr hab. inż. Adam Charchalis

adania Katedry w roku akademickim 2019/2020 w myśl nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

21.10. 2019r.

dr inż. Justyna Molenda

Kształcenie na Wydziale Mechanicznym w myśl obowiązujących przepisów.

01.2020r. prof. dr hab. inż. Adam Charchalis

Podsumowanie działalności katedry w roku 2019 i postawienie zadań na rok 2020.

03.2020r. mgr inż. Patryk Krawulski

Współrzędnościowa technika pomiarowa.

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Siłowni Okrętowych
w roku akademickim 2019/2020

Termin

Prelegent

Temat referatu

12.2019r.

dr hab. inż. K.Witkowski, prof. UMG

Możliwości diagnozowania okrętowych silników tłokowych.

02 2020r.

mgr inż. M.Tyliszczak

Możliwości wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych na potencjalne źródła energetyczne.

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Fizyki
w roku akademickim 2019/2020 (sala C144, godz. 10.30)

Termin

Prelegent

Temat referatu

28.10. 2019r.

 dr hab. Z. Otremba, prof. UMG

Problematyka badawcza i dydaktyczna roku akademickiego 2019/2020

18.11 2019r.

dr. hab. B. Pranszke

Współpraca dydaktyczna ze szkołami – wymierne efekty

25.11.2019r.

dr. E. Baszanowska

Problematyka wydzielenia sygnału fluorescencyjnego residuów olejowych w wodzie morskiej

 

 

 

KONFERENCJE

 

 XXIII Konferencja Naukowa "Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych"

 

Organizator: StatSoft Polska Sp. z o.o.

Patronat: Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Miejsce konferencji: Sangate Hotel Airport, ul. 17 Stycznia nr 32, 02-148 Warszawa.

Termin konferencji: 24 października 2019 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.statsoft.pl/uslugi/seminaria/lista-seminariow/zastosowania-s...

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
24.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 24 Marzec, 2017 - 13:26
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 17 Październik, 2019 - 07:37