Krok po kroku

PRZEBIEG REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA w Uniwersytecie Morskim w Gdyni opisany jest na stronie głównej uczelni

Spis wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce "Wymagane dokumenty".
 1. Zarejestruj się w elektronicznym systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów
  System IRK dostępny jest od 4 maja 2023 r.
   
 2. Wypełnij dane osobowe w systemie IRK.
   
 3. Wybierz odpowiedni kierunek, profil oraz tryb, na którym chcesz studiować.
   
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany przez system elektronicznej rekrutacji IRK (w tytule przelewu wpisz: Wydział Mechaniczny). Opłata rekrutacyjna jest oddzielna na każdy kierunek oraz tryb studiów, na jaki chcesz się ubiegać.
   
 5. Wgraj wersję elektroniczną zdjęcia do legitymacji do systemu IRK.
   
 6. Wgraj dokumenty elektroniczne do IRK do 19.07.2023 r. (ostateczny termin zgłoszenia w systemie IRK, ostateczny termin wgrania wymaganych dokumentów oraz ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek Uczelni):
   
  1. umieść elektroniczną kopię świadectwa maturalnego/dojrzałości – kandydaci na studia I stopnia,
  2. umieść elektroniczną kopię dyplomu lub odpisu ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia w systemie IRK – kandydaci na studia II stopnia,
  3. umieść elektroniczną kopię suplementu do dyplomu w systemie IRK – kandydaci na studia II stopnia,
  4. umieść elektroniczną kopię dodatkowych dokumentów typu certyfikat językowy jeśli posiadasz (lista honorowanych certyfikatów językowych).
    
 7. 20.07.2023 r. sprawdź swój Status w systemie IRK.

Jeśli posiadasz status Zakwalifikowany, to dostarcz do 26.07.2023 r. oryginały dokumentów do  Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego (pokój A-202 i A-204):

 • 20.07.2023 r. w godz. 08.00 - 17.00
 • 21.07.2023 r. w godz. 08.00 - 17.00
 • 24.07.2023 r. w godz. 08.00 - 17.00
 • 25.07.2023 r. w godz. 08.00 - 17.00
 • 26.07.2023 r. w godz. 08.00 - 14.00

8. Komplet dokumentów:

 1. podpisana ankieta osobowa wydrukowana z systemu IRK;
 2. podpisane podanie o akademik wydrukowane z systemu IRK (tylko osoby zainteresowane);
 3. dowód opłaty rekrutacyjnej;
 4. oryginał lub potwierdzona przez uczelnię kopia świadectwa maturalnego/dojrzałości. Kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu oryginał świadectwa podczas składania dokumentów. W przypadku wysłania  dokumentów przesyłką kurierską należy oprócz kopii dołączyć oryginał – kandydaci na studia I stopnia;
 5. kandydaci na Wydział Mechaniczny obowiązkowo dostarczają zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, które uprawnia do studiowania (w tym odbywania praktyk) – kandydaci na studia I stopnia;
 6. dyplom lub odpis na mocy oryginału ukończenia wyższych studiów inżynierskich pierwszego stopnia wraz z suplementem – kandydaci na studia II stopnia.

9Dostarcz oryginały dokumentów do 26.07.2023 r. do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego (pokój A-202 i A-204):

 1. osobiście;
 2. przesyłki pocztowe, kurierskie (decyduje data dostarczenia dokumentów);

Uniwersytet Morski w Gdyni
Wydział Mechaniczny- Komisja Rekrutacyjna WM
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

tel.: 58 55 86 292,

tel.: 58 55 86 321,

tel.: 58 55 86 678.

e-mail: rekrutacjaatwm.umg.edu.pl

 

​​10. Dostarczenie oryginałów dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia na studia.

11. Wyniki końcowe rekrutacji podstawowej zostaną ogłoszone w systemie IRK 27.07.2023 r.

 
 
 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Maliszewska
17.05.2023