Krok po kroku

PRZEBIEG REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA w Uniwersytecie Moskim w Gdyni opisany jest na stronie głównej uczelni

Kandydaci na studentów Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni składają w siedzibie Komisji Rekutacyjnej WM lub dziekanacie Wydziału Mechanicznego zestaw dokumentów umieszczony w białej teczce.
Wzór opisu teczki oraz spis wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce "Wymagane dokumenty"

Uwaga !

  • Podanie należy wydrukować po zarejestrowanu sie w Systemie Internetowe Rekrutacji i własnoręcznie podpisać!
  • Należy dołączyć oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2018/2019 wynosi 85 zł)
Opłatę należy dokonać przelewem na indywidualny numer konta.
Indywidualny numer konta generowany jest w elektronicznym systemie rekrutacji.
Kandydaci przyjęci na studia na Wydział Mechaniczny proszeni są o niezwłoczne dokonanie opłaty za legitymację - 17 zł na indywidualne konto studenta Wydziału Mechanicznego.
 
Brakujące dokumenty można dostarczać w wyznaczonym terminie pocztą do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego
lub osobiście do Komisji Rekrutacyjnej WM (pok.206)
 
W terminie od 15.01.2019-06.02.2019r. dokumenty należy dostarczać do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego (pok. A204), od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14. Od dnia 07.02.2019 r. dokumenty przyjmuje Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego (pok. A 206), od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14 oraz dodatkowo w środy 16-18. 
 
Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej WM:
od poniedziałeku do piątku godz. 10-14, dodatkowo w środy godz. 16-18
 
Rekrutacja elektroniczna na stronie: REJESTRACJA ONLINE
 
 
Jeśli macie jakieś problemy lub sugestie prosimy o kontakt: e-mail: rwmatam.gdynia.pl
lub tel: 58 5586410

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

k.rudzki
23.03.2017
Wprowadzenie:
K.Panasiuk 23 Marzec, 2017 - 16:09
Ostatnia modyfikacja:
K.Panasiuk 6 luty, 2019 - 10:54