Wymagane dokumenty

                 Pełny zestaw dokumentów kandydata na pierwszy rok studiów w UMG obejmuje:

 1. podpisana ankieta osobowa wydrukowana z systemu IRK;

 2. podpisane podanie o akademik wydrukowane z systemu IRK (tylko osoby zainteresowane);

 3. dowód opłaty rekrutacyjnej;

 4. oryginał lub potwierdzona przez uczelnię kopia świadectwa maturalnego/dojrzałości. Kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu oryginał      świadectwa podczas składania dokumentów. W przypadku wysłania  dokumentów przesyłką kurierską należy oprócz kopii dołączyć oryginał;

 5. kandydaci na Wydział Mechaniczny obowiązkowo dostarczają zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, które uprawnia do studiowania (w tym odbywania praktyk)  – kandydaci na studia I stopnia;

 6. na studia II stopnia należy dostarczyć dyplom lub odpis na prawach oryginału ukończenia studiów technicznych I stopnia świadczący o uzyskaniu tytułu zawodowego inżynierawraz z suplementem w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna lub pokrewnym.


Kontakt:

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego

Uniwersytet Morski w Gdyni

ul. Morska 81-87

81-225 Gdynia

pokój A-202

tel.: 58 558 6 292,

tel.: 58 558 6 321,

tel.: 58 558 6 678.

e-mail: rekrutacjaatwm.umg.edu.pl

 

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub Dziekanatu Wydziału Mechanicznego osobiście lub pocztą w wyznaczonym terminie jest warunkiem koniecznym przyjęcia na studia.
 
 
 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

Joanna Maliszewska
17.05.2023
Wprowadzenie:
J.Maliszewska 11 Maj, 2021 - 10:35
Ostatnia modyfikacja:
J.Maliszewska 17 Maj, 2023 - 13:42