Projekty

 

Komercjalizacja wyników badań

Konsorcjum w składzie:

 • Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku,
 • Uniwersytet Morski w Gdyni,
 • Spółka RAFAKO S.A. w Raciborzu

oferuje instalację AGLOMERATORA ELEKTROSTATYCZNEGO do zabudowy w miejsce jednej ze stref elektrofiltru lub w filtrze hybrydowym oczyszczających spaliny z cząstek stałych pochodzące z kotłów energetycznych spalających węgiel.

Zakres oferty:
1. Projekt koncepcyjny aglomeratora elektrostatycznego do zabudowy w miejsce istniejącej strefy elektrofiltru lub przed filtrem workowym.
2. Projekt podstawowy aglomeratora elektrostatycznego.
3. Projekt wykonawczy aglomeratora elektrostatycznego
4. Wykonanie i montaż instalacji aglomeratora elektrostatycznego.
5. Badania skuteczności odpylania instalacji odpylającej po zamontowaniu aglomeratora elektrostatycznego.

Szczegóły oferty

Kontakt:

 • prof. dr hab. inż. Anatol Jaworek, jaworekatimp.gda.pl, tel. 585225151 (IMP PAN),
 • prof. dr hab. inż. Adam Charchalis, a.charchalisatwm.umg.edu.pl, tel. 585586347 (UMG),
 • dr inż. Andrzej Krupa, krupaatimp.gda.pl, tel. 585225151 (IMP PAN),
 • mgr Łukasz Śliwiński, lukasz.sliwinskiatrafako.com.pl, tel. 323263026 (RAFAKO).

 

Na Wydziale Mechanicznym realizowano w ostatnim czasie i realizuje się następujące projekty badawcze:

 1. "Inkubator Innowacyjności 4.0 - Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach"; kierownik projektu: dr inż Olha Dvirna - 2020-2022 - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 2. "Engineering: cutting tools, welding Marine Engineering"; kierownik projektu: dr inż Olha Dvirna - 2020-2021 - European Commission’s IPBooster Program.
 3. "Wpływ własności zwilżających warstw pokryciowych na metalach na szybkość powlekania przez oleje wywołanego gradientem temperatury"; kierownik projektu: dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt - 2020-2021 - Miniatura.
 4. "Wyjazd badawczy do THM (Giessen, Niemcy) dotyczącey badania emisji akustycznej podczas procesów obróbkowych"; kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Dudzik - 2019-2020 - Miniatuta.
 5. "Opracowanie kompozytowych powłok ceramicznych zapewniających wysoką odporność na korozję i zużycie spawanych konstrukcji ze stopów aluminium"; kierownik projektu: dr hab. inż. L. Kyzioł - 2018 - 2019 - Polsko-Białoruski konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018.
 6. "Marine structural failure database”; kierownik projektu: dr hab. inż. L. Murawski – 2017-2018 – IAMU (Projekt współrealizowany: Lider - University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies).
 7.  „Identyfikacja sygnałów diagnostycznych na podstawie składu chemicznego gazów wylotowych emitowanych z tłokowych silników okrętowych”; kierownik grantu: dr inż. J. Kowalski – 2011-2016 – Opus.
 8. „Modelowanie wpływu emulsji olejowych na oddolny strumień światła wychodzący z wody morskiej”; kierownik grantu: mgr K. Rudź – 2013-2015 – Preludium.
 9. „Opracowanie modelu zmian stanu polaryzacji oddolnego strumienia światła ponad powierzchnią morza”; kierownik grantu: dr W. Freda – 2013-2018 – Sonata.
 10. „ELAGLOM – Opracowanie innowacyjnej metody ograniczenia emisji cząstek submikronowych w spalinach i gazach odlotowych”; kierownik projektu prof. dr hab. inż. A. Charchalis. – 2014-2017 – PBS (Projekt współrealizowany: Lider-Instytut Maszyn Przepływowych; Partner-AMG i RAFAKO).
 11. „Towards Intelligent Micro-Bearings – Tribological Aspects”; kierownik projektu: dr hab. inż. A. Miszczak – 2014-2016 – 7PR (Projekt współrealizowany: Lider – Politechnika Gdańska; Partner – AMG).
 12. "Dobór technologii natryskiwania cieplnego oraz nagniatania w aspekcie poprawy właściwości eksploatacyjnych wałów pomp krętnych"; kierownik projektu: dr inż. R. Starosta – 2009-2012.
 13. "Smarowanie mikro łożysk ślizgowych o niekonwencjonalnych powierzchniach"; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. K. Wierzcholski – 2009-2012. 
 14. "Rozmyto-neuronowe metody modelowania ryzyka systemów statku morskiego"; kierownik projektu: prof. dr inż. A. Brandowski – 2007-2009.
 15. "Modele niestacjonarnego smarowania stawów człowieka z odkształcalną chrząstką w polu magnetycznym przy wspomaganej komputerowo optymalizacji hodowli tkanek kostnych w bioreaktorze": kierownik projektu: dr hab. inż. A. Miszczak – 2003-2006.
 16. „Doświadczalno - teoretyczne badania termodynamicznych i magnetycznych własności materiałów łożyskowych w problemach wyznaczania parametrów eksploatacyjnych poprzecznych łożysk ślizgowych”​; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. K. Wierzcholski – 2001-2004.

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

A. Miszczak
24.03.2017