Rekrutacja na studia niestacjonarne

 

I stopnia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

Kierunek: Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

Specjalności:

 


 

II stopnia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

Kierunek: Morska Energetyka Wiatrowa

Ścieżki edukacji związane z:

 • fazą rozwoju projektów (ścieżka menadżerska),
 • montażem wież elektrowni wiatrowych (moduł przedmiotów nautycznych),
 • uruchomieniem elektrowni i przesyłem energii elektrycznej (ścieżka integracji cyfrowej),
 • fazą eksploatacji i obsługi morskich elektrowni wiatrowych (moduł przedmiotów eksploatacyjnych).

 

STUDIA NIESTACJONARNE pierwszego stopnia

 

Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych - studia pierwszego stopnia

 • Studia są odpłatne i trwają 4 lata (8 semestrów). Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera. Posiadają wiedzę niezbędną w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, na poziomie zarządzania (oficer wachtowy mechanik okrętowy). Spełniają w tym zakresie wymagania określone w międzynarodowej konwencji dotyczącej wyszkolenia marynarzy (Konwencja STCW 78/95 Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Absolwenci po ukończeniu studiów podejmują pracę na statkach morskich armatorów całego świata.
 • Zajęcia odbywają się w dwóch 1-2 miesięcznych sesjach w ciągu roku akademickiego.
 • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe, kierunkowe oraz specjalistyczne, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami nauczania dla kierunku oraz z wymaganiami Konwencji STCW dla poziomu zarządzania.
 • W trakcie studiów na VII lub VIII semestrze studenci odbywają pół roczną praktykę morską.
 • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

 

Specjalność: Inżynieria Eksploatacji Instalacji - studia pierwszego stopnia

 

 • Studia są odpłatne i trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje tytuł inżyniera uprawniający do podjęcia pracy w zakresie zarządzania służbami technicznymi przedsiębiorstwa oraz eksploatacji instalacji: ochrony środowiska, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i komunalnych.Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).
 • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe i kierunkowe w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia oraz specjalistyczne w ramach następujących specjalizacji: instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne, instalacje komunalne i instalacje ochrony środowiska.
 • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

 

Specjalność: Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych - studia pierwszego stopnia

 

 • Studia są odpłatne i trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje tytuł inżyniera uprawniający do podjęcia pracy w zakresie zarządzania pracami remontowymi w przedsiębiorstwach; jest też przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.
 • Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).
 • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe i kierunkowe w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia oraz przedmioty specjalistyczne. Absolwent uzyskuje ogólną wiedzę techniczną i inżynieryjną z zakresu budowy oraz remontu maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń okrętowych i portowych, poszerzoną o umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych.
 • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

 

Specjalność: Inżynieria Produkcji - studia pierwszego stopnia

 

 • Absolwenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną i nowoczesną wiedzę techniczną oraz nabywają umiejętności z zakresu inżynierii mechanicznej, które pozwalają im dobrze rozumieć zagadnienia konstrukcyjne, a także rozszerzoną wiedzę i umiejętności organizacyjne szeroko rozumianym obszarze inżynierii produkcji. Pozwoli to absolwentom na opracowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi, dobór personelu, wdrażania innowacji. Są również przygotowani do zarządzania kosztami i finansami małych przedsiębiorstw. Absolwenci są wszechstronnie przygotowani do pracy małych i średnich i dużych przedsiębiorstwach: wytwórczych i usługowych różnych branż. Są także przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych. Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).

 

Specjalność: Diagnostyka Urządzeń Technicznych - studia pierwszego stopnia

 

 • Absolwenci studiów w zakresie Diagnostyki Urządzeń Technicznych posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które predysponują ich do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń, a przede wszystkim do oceny ich stanu technicznego poprzez posługiwanie się nowoczesnymi technikami pomiarów diagnostycznych z wykorzystaniem istniejącej aparatury, jak i umiejętnością zaprojektowania własnego systemu pomiarowo-diagnostycznego.
 • Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy m.in. w zakładach zaplecza technicznego i diagnostycznego maszyn i urządzeń, nowoczesnych przedsiębiorstwach diagnostyczno-naprawczych, w zakładach rozwijających zdalne systemy diagnostyczne i autonomiczną żeglugę morską i śródlądową.
 • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, język angielski, podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia.
 • Program studiów obejmuje praktyki przemysłowe w zakładach pracy lub warsztatach wydziału. Dla najlepszych studentów istnieje możliwość odbycia praktyki m.in. w firmie Kongsberg Maritime Sp z o.o. Marine Service Center
 • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

 

Specjalność: Zarządzanie Eksploatacją Elektrowni Wiatrowych - studia pierwszego stopnia

 

 • Absolwenci studiów w zakresie Zarządzania Eksploatacją Elektrowni Wiatrowych obok kompetencji zawodowych, typowo inżynierskich, posiadają również kompetencje kierownicze, menedżerskie. Są przygotowani do zarządzania projektami inżynierskimi związanymi z budową i eksploatacją morskich i lądowych elektrowni wiatrowych. W szczególności posiadają umiejętności prowadzenia negocjacji, skutecznego komunikowania się ze współpracownikami, przełożonymi, a przede wszystkim z klientami, przygotowania dokumentacji biznesowej i technologicznej, oceny możliwych wariantów rozwiązań i wyboru rozwiązania optymalnego.
 • Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy m.in. firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach związanych z budową morskich elektrowni wiatrowych, podmiotach związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych.
 • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, język angielski, podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia.
 • Program studiów obejmuje praktyki przemysłowe w zakładach pracy związanych z budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych. Dla najlepszych studentów istnieje możliwość odbycia praktyki m.in. w firmie PGE Energia Odnawialna S.A
 • Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

 

STUDIA NIESTACJONARNE drugiego stopnia

 

Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.


 

Specjalność: Inżynieria Eksploatacji Instalacji - studia drugiego stopnia

 

 • Studia są odpłatne i trwają 1,5 roku (3 semestry). Absolwent otrzymuje tytuł magistra inżyniera uprawniający do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach eksploatujących różnego rodzaju instalacje przemysłowe i komunalne szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).
 • Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardami kształcenia dla kierunku oraz przedmioty specjalistyczne.
 • Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich).

 

Specjalność: Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych - studia drugiego stopnia

 

 • Studia są odpłatne i trwają 1,5 roku (3 semestry). Absolwent otrzymuje tytuł magistra inżyniera uprawniający do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych m.in. w zakładach gospodarki morskiej, stoczniach remontowych i produkcyjnych, portach morskich oraz zakładach przemysłowych zajmujących się gospodarką remontową.
 • Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).
 • Program studiów poszerza wiedzę inżynierską do poziomu magisterskiego, zawiera przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardami kształcenia oraz specjalistyczne.
 • Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich).

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Molenda
13.03.2017
Wprowadzenie:
J.Maliszewska 13 Marzec, 2017 - 15:12
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 30 Listopad, 2023 - 22:04