Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na semestr letni 2022/2023:

poniedziałek 9:00 - 14:00,

wtorek 09:00 - 14:00,

środa 09:00 - 14:00,

czwartek 09:00 - 14:00 oraz 15:00 - 17:00,

piątek 09:00 - 14:00.

Pokój A - 202.

Rekrutacja podstawowa:

od dnia 01.12.2022 r. - zgłoszenia elektroniczne w systemie IRK (https://irk.umg.edu.pl);

do dnia 10.02.2023 r. - dostarczenie wymaganych dokumentów;

w dniu 11.02.2023 r. - ogłoszenie listy przyjętych na studia.

Kontakt:

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
pokój A-202
tel.: 58 558 6 321,
tel.: 58 558 6 678,
tel.: 58 558 6 680.
 
e-mail WKR WM : rekrutacjaatwm.umg.edu.pl
 
 

 

 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

M.Frycz
06.05.2021