Dokumenty

Ważne dokumenty do pobrania:

Regulamin studiów (obowiązuje od 01.10.2022 r.)

Szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o indywidualną organizację studiów (IOS)

Zasady systemu punkowego ECTS na Wydziale Mechanicznym

Zarządzenie Rektora UMG nr 39 z dnia 03.06.2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Rektora UMG nr 18 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2023/2024.

Prace dyplomowe

Wzory podań

Zaświadczenie o przyjęcie studenta na praktykę

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

J.Molenda
13.03.2017