Dla pracowników

Ważne informacje


Wnioski o badania indywidualne i zespołowe (nowe DS i BMN)

1. Komunikat nr 2/19 Rektora UMG z dnia 14.03.2019 r.

2. Regulamin wydatkowania środków finasowych przyznawanych wydziałom UMG na działalność badawczą.

3. Szczegółowe kryteria podziału i rozliczania środków na WM. 

4. Wniosek o finansowanie badań.

 


Dokumenty do pobrania:

1. Zasady zatrudniania profesora nadzwyczajnego bez habilitacji

2. Regulamin konkursu Badań Młodych Naukowców

  Zał. Wniosek BMN;

     Zał 3. Sprawozdanie z BMN; Zał 4. Protokół odbioru BMN;

3. Regulamin wydziałowy finansowania DS

3a. Regulamin UMG finansowania DS

4. Wytyczne dla autorów artykułów do Zeszytów Naukowych UMG

5. Punktacja czasopism wg. MNiSW  grudzień 2017

6. Ustawa o stopniach i tytułach naukowych

7. Rozporządzenie Ministra w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

8. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym

9. Zasady przyznawania premii dziekana — załącznik do wniosku — Wniosek o premię dziekana 

10. Zasady przyznawania premii Rektora

— Wniosek o premię indywidualną Rektora dla profesorów

— Wniosek o premię indywidualną Rektora dla adiunktów i asystentów ze stopniem doktora 

— Wniosek o premię indywidualną Rektora dla asystentów

— Wniosek o premię Rektora za doskonałość naukową dla prof. i dr hab.

— Wniosek o premię Rektora za doskonałość naukową dla adiunkta 

11. Dziennik realizacji zajęć dydaktycznych – STCW

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

K.Rudzki
14.12.2017
Wprowadzenie:
K.Rudzki 14 Grudzień, 2017 - 13:27
Ostatnia modyfikacja:
A.Miszczak 25 Marzec, 2019 - 15:54