Dla pracowników

Ważne informacje


Zasady Pisania Prac Dyplomowych

  1. Komunikat nr 1/2021 Dziekana WM

  2. Zasady Dyplomowania na Studiach Pierwszego i Drugiego Stopnia na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Zasady Pisania Prac Dyplomowych na Studiach Pierwszego i Drugiego Stopnia, na Wydziale Mechanicznym UMG


Wnioski o badania indywidualne i zespołowe (nowe DS i BMN)

1. Regulamin wydatkowania środków finansowych przyznawanych wydziałom UMG na działalność badawczą

2. Szczegółowe kryteria podziału i rozliczania środków na WM - od 2023

3. Wniosek o finansowanie badań.

4. Oświadczenie pracownika o o zapoznaniu się z Regulaminami podziału środków na badania indywidualne oraz zespołowe


Dokumenty do pobrania:

1. Wytyczne dla autorów artykułów do Zeszytów Naukowych UMG

2. Zasady w postępowaniach o nadanie stopnia doktora

3. Regulamin pracy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

4. Zasady przyznawania premii Dziekana

wniosek o premię dziekana 

5. Zasady przyznawania premii Rektora 

— Wniosek o premię indywidualną Rektora

— Wniosek o premię Rektora za doskonałość naukową

6. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

7. Dziennik realizacji zajęć dydaktycznych - STCW


Materiały archiwalne: 

1. Zasady przyznawania premii dziekana - 2018

   Zasady przyznawania premii dziekana - 2019 

2. Punktacja czasopism wg. MNiSW  grudzień 2017

3. Regulamin konkursu Badań Młodych Naukowców

  Zał. Wniosek BMN;

4. Regulamin wydziałowy finansowania DS

4a. Regulamin UMG finansowania DS

5. Szczegółowe kryteria podziału i rozliczania środków na WM - do 2022. 

6. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym - uchylona 31.12.2018

7. Dziennik realizacji zajęć dydaktycznych – STCW

8. Komunikat nr 2/19 Rektora UMG z dnia 14.03.2019 r. - dotyczy wniosków składanych na 2019 r.

8. Ustawa o stopniach i tytułach naukowych - uchylona 1.10.2018

9. Rozporządzenie Ministra w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - uchylone 1.02.2018

 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

K.Rudzki
14.12.2017
Wprowadzenie:
M.Malinowska 14 Grudzień, 2017 - 13:27
Ostatnia modyfikacja:
J.Molenda 2 Kwiecień, 2024 - 01:38