Laboratorium fizykochemicznych podstaw oceny jakości, cz. 1. Fizyka

Działalność laboratorium obejmuje realizację zajęć dydaktycznych na I stopniu studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości (Towaroznawstwo) Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Ćwiczenia pozwalają na zapoznanie studentów z pomiarami wybranych właściwości fizycznych materiałów.

1. „SNELL”

Wyznaczanie współczynnika załamania światła.

INSTRUKCJA 

film 

 

ZAJĘCIA ZESPÓŁ 1 ZESPÓŁ 2 ZESPÓŁ 3 ZESPÓŁ 4 ZESPÓŁ 5 ZESPÓŁ 6
2

GĘSTOŚĆ

   

IZOCHORA

   

MOHR

     

ABBE

   

ROZCIĄGANIE

   

NEWTON

   

3

IZOCHORA

   

MOHR

   

ABBE

   

ROZCIĄGANIE

   

NEWTON

   

GĘSTOŚĆ

   

4

MOHR

   

ABBE

     

ROZCIĄGANIE

      

NEWTON

   

GĘSTOŚĆ

   

IZOCHORA

   

5

ABBE

   

ROZCIĄGANIE

   

NEWTON

   

GĘSTOŚĆ

   

IZOCHORA

   

MOHR

   

6

ROZCIĄGANIE

   

NEWTON

   

GĘSTOŚĆ

   

IZOCHORA

   

MOHR

   

ABBE

   

Ćwiczenie rezerwowe:

"HÖPPLER"

Wyznaczenie współczynnika lepkości dynamicznej cieczy przy pomocy wiskozymetru Höpplera

INSTRUKCJA 

FILM 


Ostatnia godzina z cyklu 15 godzin zajęć przeznaczona jest na zaliczenie.


Opiekun laboratorium: Bratumił Franków

tel. (058) 5586-384, pok. C109

e-mail: b.frankowatwm.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

Katedra Fizyki

Wytworzył informację:

H.Toczek
27.08.2021
Wprowadzenie:
H.Toczek 27 Sierpień, 2021 - 13:47
Ostatnia modyfikacja:
H.Toczek 7 Kwiecień, 2024 - 00:23