Seminaria

Seminarium WM

 

Planowany harmonogram seminariów Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2023/2024

 

(sala A246, godz. 9.15)

Termin

Prelegent

Tytuł referatu

07.12.2023

dr inż. Olha Dvirna

Wpływ innowacyjnego sposobu usuwania nadlewu spoiny na jakość uzyskanej warstwy wierzchniej doczołowych złącz spawanych

dr inż. Grzegorz Hajdukiewicz

Analiza właściwości mechanicznych i odporności korozyjnej dla osiowego rozciągania stopu AW-5083 pokrytego powłoką uzyskaną metodą plazmowego utleniania elektrolitycznego (MAO)

11.01.2024

dr inż. Sebastian Drewing

Zastosowanie analizy statystycznej w diagnostyce okrętowych silników tłokowych

dr inż. Rafał Krakowski

Wpływ dodatku ekologicznych środków do oleju smarowego i napędowego na wybrane parametry fizyko-chemiczne, zużycie paliwa i skład spalin

01.02.2024

mgr inż. Patryk Krawulski

Wpływ temperatury oraz kąta druku metodą przyrostową FDM na właściwości wytrzymałościowe materiału PET-G

dr inż. Włodzimierz Kończewicz

Materiały kompozytowe w okrętownictwie. Naprawa podwodnej części kadłuba przy użyciu materiałów kompozytowych

07.03.2024

dr Emilia Baszanowska

Wydajność kwantowa fluorescencji jako narzędzie do rozróżniania zanieczyszczeń morza emulsjami substancji ropopochodnych od naturalnych tłuszczów rybich

dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt

Obiektywna metoda określania przydatności sypkich sorbentów olejowych

11.04.2024

mgr Henryk Toczek

Metody pomiaru funkcji rozpraszania światła w wodzie morskiej

mgr inż. Agata Wieczorska

Badanie wpływu dodatku karbonizatu na właściwości nowego materiału kompozytowego

09.05.2024

dr hab. inż. Hoang Nguyen, prof. UMG

Analiza drzewa zdarzeń za pomocą logiki rozmytej.

dr inż. Grzegorz Sikora

Uczenie maszynowe w diagnostyce silnika okrętowego

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Podstaw Techniki w roku akademickim 2023/2024

 

Termin

Prelegent

Temat referatu

30.11.2023

dr inż. Krzysztof Łukaszewski

Analiza wpływu sezonowości uszkodzeń rur na niezawodność powierzchni wymiany ciepła adaptacyjnego skraplacza turbiny parowej.

18.01.2024

dr inż. Grzegorz Skorek

Wpływ lepkości i ściśliwości zapowietrzonego oleju na wyznaczanie strat objętościowych w pompie tłokowej o zmiennej wydajności.

25.04.2024

mgr inż. Daria Żuk

Wpływ zastosowania dodatku recyklatu gumowego na zmianę izolacyjności od dźwięków uderzeniowych kompozytów poliestrowo- szklanych.

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów w roku akademickim 2023/2024

 

Termin

Prelegent

Temat referatu

25.01.2024

prof. dr hab. inż. Adam Charchalis

Podsumowanie działalności Katedry w roku akademickim 2022/2023 i postawienie zadań na rok 2024.

23.05.2024

mgr inż.  Sylwia Bazychowska

Chropowatość powierzchni, jak wpływa na przyczepność powłok ochronnych

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Siłowni Okrętowych w roku akademickim 2023/2024

Termin

Prelegent

Temat referatu

14.12.2023

dr inż. Sebastian Drewing

Analizy statystyczne przebiegów ciśnień cylindrowych okrętowych silników tłokowych

11.01.2024

mgr inż. Tomasz Marut

Ochrona katodowa kadłubów okrętowych

24.04.2024

dr inż. Grzegorz Sikora

Kompetencje inżyniera w przemyśle 4.0

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Fizyki w roku akademickim 2023/2024

(sala C114)

Termin

Prelegent

Temat referatu

28.03.2024

mgr Henryk Toczek

Rzeczywiste właściwości optyczne wód morskich - funkcja rozpraszania światła

18.04.2024

dr hab. Włodzimierz Freda, prof. UMG

Gazy cieplarniane i ich wpływ na widmo promieniowania emitowanego przez Ziemię

 

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
24.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 24 Marzec, 2017 - 13:26
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 18 Marzec, 2024 - 12:03