Praktyki

Na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni studenci zobowiązani są do realizacji praktyk.

Dla specjalności: Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych (ESOiOO) oraz Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2 (ESO2) realizowana jest programowana praktyka pływająca wraz z zarejestrowaną w dziekanacie „Książką Praktyk” (wymóg Konwencji STCW 78/95) w łącznej ilości minimum 6 miesięcy. Studenci realizują wymaganą praktykę w okresie poza zajęciami dydaktycznymi. Dla studiów stacjonarnych po II roku na statku „Dar Młodzieży” lub „Horyzont II” w ilości od 4 do 8 tygodni. Pozostałą ilość wymaganej praktyki realizują na III roku w ramach semestru przeznaczonego na ten cel. Łączna minimalna ilość praktyki do zaliczenia „Książki Praktyk” winna wynosić 6 miesięcy.

Dla specjalności: Inżynieria Eksploatacji Instalacji (IEI), Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (TRUOiP) oraz Inżynieria Produkcji (IP) po II roku realizuje się praktykę w zakładach przemysłowych lub na warsztatach wydziału. Studenci są również zobowiązani w okresie wakacyjnym przed semestrem dyplomowym do realizacji praktyki przemysłowej w wybranym zakładzie pracy przez okres minimum 6 tygodni.

Dla specjalności realizowanych na studiach niestacjonarnych tj.: Inżynieria Eksploatacji Instalacji i Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych oraz Inżynieria Produkcji studenci są zobowiązani w okresie wakacyjnym najpóźniej przed semestrem dyplomowym do realizacji praktyki przemysłowej w wybranym zakładzie pracy przez okres minimum 6 tygodni.

Najlepsi studenci specjalności TRUOiP mają możliwość odbycia praktyki w firmie Rolls-Royce z którą WM ma podpisaną umowę o współpracy.

Horyzont II
Horyzont II

Horyzont II

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

J.Maliszewska
13.03.2017