Nauka w KSO

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Katedra Siłowni Okrętowych  jest jedną z czterech katedr w strukturze Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, silnie związana z kierunkiem studiów Mechanika i Budowa Maszyn i badaniami naukowymi w szeroko rozumianym obszarze eksploatacji siłowni okrętowych. Profil działalności naukowo-badawczej wyznaczają główne kierunki prac badawczych prowadzonych w Katedrze, wymienione poniżej.

  1. Poprawa efektywności energetycznej eksploatacji siłowni okrętowych.
  2. Aspekty techniczne, ekologiczne i ekonomiczne eksploatacji siłowni okrętowych.
  3. Diagnostyka maszyn i urządzeń siłowni okrętowych, w tym okrętowych silników tłokowych i urządzeń pomocniczych.
  4. Możliwości stosowania paliw alternatywnych w siłowniach okrętowych.
  5. Poprawa właściwości użytkowych paliw i olejów smarowych.

Do głównych zadań definiujących cele cząstkowe należą: 

  • badania dotyczące zagadnień  minimalizacji zużycia paliw i olejów smarowych w kontekście ekonomicznym i ekologicznym,
  • poszukiwanie nowych metod diagnostycznych w ramach parametrycznej diagnostyki maszyn i urządzeń okrętowych, w tym z uwzględnieniem analizy sygnałów drganiowych wałów napędowych,
  • badania dotyczące stosowania alternatywnych paliw i olejów smarowych,
  • badania metod ograniczenia starzenia paliw i olejów smarowych na skutek ich skażenia mikroelementami.

Podmiot udostępniający: 

KatedraSiłowniOkrętowych

Wytworzył informację:

K.Rudzki
13.11.2017
Wprowadzenie:
D.CuperPrzybylska 13 Listopad, 2017 - 16:40
Ostatnia modyfikacja:
D.CuperPrzybylska 3 Wrzesień, 2018 - 11:00