Laboratorium podstaw fizyki C115

Działalność laboratorium obejmuje realizację zajęć dydaktycznych na I stopniu studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości (Towaroznawstwo) Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Ćwiczenia pozwalają na zapoznanie studentów z pomiarami wybranych właściwości fizycznych materiałów.

1. „REFRAKCJA”

Wyznaczanie współczynnika załamania światła.

INSTRUKCJA 

film 

 

ZAJĘCIA ZESPÓŁ 1 ZESPÓŁ 2 ZESPÓŁ 3 ZESPÓŁ 4 ZESPÓŁ 5 ZESPÓŁ 6
2

ARCHIMEDES

   

BOYLE

   

MOHR

     

ABBE

   

YOUNG

   

OSTYGANIE

   

3

BOYLE

   

MOHR

   

ABBE

   

YOUNG

   

OSTYGANIE

   

ARCHIMEDES

   

4

MOHR

   

ABBE

     

YOUNG

      

OSTYGANIE

   

ARCHIMEDES

   

BOYLE

   

5

ABBE

   

YOUNG

   

OSTYGANIE

   

ARCHIMEDES

   

BOYLE

   

MOHR

   

6

YOUNG

   

OSTYGANIE

   

ARCHIMEDES

   

BOYLE

   

MOHR

   

ABBE

   

2. „WAHADŁO”

Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.

INSTRUKCJA 

film 


Tworzenie wykresów 

Ostatnia godzina z cyklu 15 godzin zajęć przeznaczona jest na zaliczenie.


Opiekun laboratorium: Kacper Misztal 

tel. (058) 5586-384, pok. C109

e-mail: k.misztalatwm.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

Katedra Fizyki

Wytworzył informację:

H.Toczek
27.08.2021