Laboratorium fizyki C116

PRACOWNIA FIZYKI: "elektryczność i optyka"

Działalność laboratorium obejmuje realizację zajęć dydaktycznych na I stopniu studiów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Ćwiczenia pozwalają na zapoznanie studentów z wybranymi prawami i wielkościami fizycznymi. Zajęcia polegają na wykonywaniu pomiarów w zespołach dwuosobowych.

1. Omówienie wymagań i zasad bhp. Pomiary wielkości fizycznych i niepewności pomiarowych.

2. WAHADŁO - Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.

INSTRUKCJA 

film  

ZAJĘCIA ZESPÓŁ 1 ZESPÓŁ 2 ZESPÓŁ 3 ZESPÓŁ 4 ZESPÓŁ 5 ZESPÓŁ 6 ZESPÓŁ 7
3. (9.)

MILLIKAN

   

REFRAKCJA

   

TERMISTOR

   

DYFRAKCJA

   

KONDENSATOR

   

SOCZEWKI

   

LAMBERT

   

4. (10.)

REFRAKCJA

   

TERMISTOR

   

DYFRAKCJA

   

KONDENSATOR

   

SOCZEWKI

   

LAMBERT

   

MILLIKAN

   

5. (11.)

TERMISTOR

   

DYFRAKCJA

   

KONDENSATOR

   

SOCZEWKI

   

LAMBERT

   

MILLIKAN

   

REFRAKCJA

   

6. (12.)

DYFRAKCJA

   

KONDENSATOR

   

SOCZEWKI

   

LAMBERT

   

MILLIKAN

   

REFRAKCJA

   

TERMISTOR

   

7. (13.)

KONDENSATOR

   

SOCZEWKI

   

LAMBERT

   

MILLIKAN

   

REFRAKCJA

   

TERMISTOR

   

DYFRAKCJA

   

8. (14.)

SOCZEWKI

   

LAMBERT

   

MILLIKAN

   

REFRAKCJA

   

TERMISTOR

   

DYFRAKCJA

   

KONDENSATOR

   

Po wykonaniu zajęć 3-8 zgodnie z grafikiem zespoły przechodzą do zajęć (9-14) w LAB C115

15. Zaliczenie pracowni - rozliczenie sprawozdań

 

Tworzenie wykresów 


 

Ćwiczenia prowadzone ZDALNIE (w razie wprowadzenia takiego trybu realizacji zajęć)

„ELEKTROLIZA”

 1. Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi

INSTRUKCJA 

film 

"HOOKE”

 1. Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyny
 2. Sprawdzanie prawa Hooke’a

INSTRUKCJA

film 

„DRGANIA”

 1. Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyny
 2. Sprawdzanie zależności okresu drgań harmonicznych od drgającej masy

INSTRUKCJA

film 

„WAHADŁO”

 1. Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.
 2. Sprawdzanie zależności okresu wahadła matematycznego od jego długości.

INSTRUKCJA

film 

„REFRAKCJA”

 1. Wyznaczanie współczynnika załamania światła.
 2. Sprawdzanie prawa Snella.

INSTRUKCJA

film 

„MILLIKAN”

 1. Wyznaczanie stałej Planck'a za pomocą fotokomórki
 2. Sprawdzanie równania Einsteina-Millikana

INSTRUKCJA

film 

"KOMPAS"

 1. Wyznaczanie składowej poziomej indukcji ziemskiego pola magnetycznego za pomocą busoli tangensów
 2. Sprawdzanie prawa tangensów busoli

INSTRUKCJA

film 

 

"STEINER"

 1. Wyznaczanie momentu bezwładności krążka metodą dynamiczną
 2. Sprawdzanie prawa Steinera

INSTRUKCJA

film 

 


Opiekun laboratorium: Kacper Misztal
tel. (058) 5586-384
e-mail: k.misztalatwm.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

Katedra Fizyki

Wytworzył informację:

H. Toczek
05.02.2018