Laboratorium fizyki C144

Działalność laboratorium obejmuje realizację zajęć dydaktycznych na I stopniu studiów prowadzonych na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Ćwiczenia pozwalają na zapoznanie studentów z wybranymi prawami i wielkościami fizycznymi. Zajęcia polegają na wykonywaniu pomiarów w zespołach dwuosobowych.

1. Omówienie wymagań i zasad bhp. Pomiary wielkości fizycznych i niepewności pomiarowych.

2. WAHADŁO - Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.

INSTRUKCJA 

film  

ZAJĘCIA ZESPÓŁ 1 ZESPÓŁ 2 ZESPÓŁ 3 ZESPÓŁ 4 ZESPÓŁ 5 ZESPÓŁ 6 ZESPÓŁ 7 ZESPÓŁ 8
3.

ARCHIMEDES

   

DŹWIĘK

   

SOCZEWKI

   

DYFRAKCJA

   

KOMPAS

   

REFRAKCJA

   

STEINER

   

KONDENSATOR

   

4.

DŹWIĘK

   

SOCZEWKI

   

DYFRAKCJA

   

KOMPAS

   

REFRAKCJA

   

STEINER

   

KONDENSATOR

   

ARCHIMEDES

   

5.

SOCZEWKI

   

DYFRAKCJA

   

KOMPAS

   

REFRAKCJA

   

STEINER

   

KONDENSATOR

   

ARCHIMEDES

   

DŹWIĘK

   

6.

DYFRAKCJA

   

KOMPAS

   

REFRAKCJA

   

STEINER

   

KONDENSATOR

   

ARCHIMEDES

   

DŹWIĘK

   

SOCZEWKI

   

7.

KOMPAS

   

REFRAKCJA

   

STEINER

   

KONDENSATOR

   

ARCHIMEDES

   

DŹWIĘK

   

SOCZEWKI

   

DYFRAKCJA

   

8. Zaliczenie pracowni - rozliczenie sprawozdań

 

Tworzenie wykresów 


 

 

Ćwiczenia prowadzone ZDALNIE (w razie wprowadzenia takiego trybu realizacji zajęć)

„ELEKTROLIZA”

  1. Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi

INSTRUKCJA 

film  

"HOOKE”

  1. Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyny
  2. Sprawdzanie prawa Hooke’a

INSTRUKCJA

film 

„DRGANIA”

  1. Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyny
  2. Sprawdzanie zależności okresu drgań harmonicznych od drgającej masy

INSTRUKCJA

film 

„MILLIKAN”

  1. Wyznaczanie stałej Planck'a za pomocą fotokomórki
  2. Sprawdzanie równania Einsteina-Millikana

INSTRUKCJA

film 

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra Fizyki

Wytworzył informację:

H.Toczek
13.10.2020