Komisja stypendialna


                                                                    

STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

Odbiór decyzji stypendialnych; sala  A-217
 
Zapraszamy po odbiór decyzji stypendialnych w poniższych terminach:
 
17.04 środa 9:00-10:00
18.04 czwartek 9:30-10:30
19.04 piątek 10:00-11:00
20.04 sobota 10:30-11:30
22.04 poniedziałek 10:00-11:00
 
Przypominamy, że nieodebranie decyzji będzie skutkowało wstrzymaniem wypłat. 

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna WM zgodnie z Regulaminem Świadczeń studentów UMG OGŁASZA RANKING NA PODSTAWIE WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW: http://wm.umg.edu.pl/sites/default/files/zalaczniki/ranking_lato_23_24_o...

 

Ranking NIE JEST LISTĄ OSÓB, którym stypendium zostanie przyznane.

 

 

Od w/w rankingu istnieje możliwość odwołania w terminie 7 dni od daty ogłoszenia rankingu, czyli do 25.03.2024 r.

 

Odwołania należy składać drogą mailową na adres: stypendiaatwm.umg.edu.pl

 

Terminy Dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (sala A217):

 

06.03 Środa 10:00-11:00;

08.03 Piątek 9:00-10:00;

09.03 Sobota 14:00-15:00;

11.03 Poniedziałek 10:00-11:00;

12.03 Wtorek 13:00-14:00;

14.03 Czwartek 11:00-12:00;

15.03 Piątek 10:00-11:00;

16.03 Sobota 11:30-12:30.

 

WNIOSKI O STYPENDIUM W SEMESTRZE LETNIM 2023/2024

UWAGA

ZMIANA TRYBU SKŁADANIA WNIOSKÓW

Student, który chce złożyć nowy wniosek lub wniosek o przedłużenie świadczeń  musi zarejestrować wniosek poprzez swoje konto na USOS WEB:

 

https://usosweb.usos.umg.edu.pl/

 

 

Instrukcja rejestracji w USOSweb oraz złożenia wniosku: http://wm.umg.edu.pl/sites/default/files/zalaczniki/usos-skladanie_wnios...

Instrukcja przedłużenia wniosku o stypendium socjalne: http://wm.umg.edu.pl/sites/default/files/zalaczniki/usos-przedluzenie_so...

Instrukcja przedłużenia wniosku o stypendium rektora: http://wm.umg.edu.pl/sites/default/files/zalaczniki/usos-przedluzenie_re...

 

 

Po zarejestrowaniu wniosku w wyznaczonych terminach student zobowiązany jest dostarczyć WYDRUKOWANY i PODPISANY wniosek o stypendium z systemu USOSweb. 

WKS Wydziału Mechanicznego informuje, że wnioski w formie papierowej na semestr letni będzie można składać w pokoju A217 w terminie 26.02 – 16.03.2024 r.

Harmonogram pracy Komisji zostanie ogłoszony w pierwszym tygodniu semestru letniego 2023/2024.

WSZYSCY STUDENCI PROSZENI SĄ O SPRAWDZENIE CZY NUMER KONTA W USOS WEB JEST PRAWIDŁOWY

  • Studenci składający wniosek po raz pierwszy:

Zobowiązani są załączyć w systemie USOS WEB pełną dokumentację, po zarejestrowaniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do WKS wraz z pełną dokumentacją.

  • Studenci przedłużający wniosek:

Proszeni są o zapoznanie się z wymogami zamieszczonymi poniżej. 

PONIŻSZE Zmiany NIE DOTYCZĄ jedynie studentów IV roku, którzy wnioski o przedłużenie świadczeń składają według starego trybu, czyli poprzez złożenie zał.2a (przedłużenie wniosku o stypendium socjalne) lub 8a (przedłużenie wniosku o stypendium rektora), które składają wraz z zał.1.

STYPENDIUM SOCJALNE – nadal obowiązuje rok podatkowy 2022

Studenci I roku I i II stopnia, którzy w semestrze zimowym otrzymywali stypendium socjalne,  składają wniosek w takim samym trybie jak w październiku, oświadczenie o dochodach, jeśli nie uległo zmianie nadal jest aktywne na profilu studenta i nie trzeba go ponownie wypełniać, jedynie wydrukować i dołączyć do wniosku.

Należy zarejestrować tylko nowy wniosek.

Studenci II i III roku I i II stopnia, którzy w semestrze zimowym otrzymywali stypendium socjalne proszeni są o zapoznanie się ze szczegółową instrukcją złożenia przedłużenia załączoną w załącznikach i postępowanie zgodnie z nią.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Studenci I roku I i II stopnia, którzy w semestrze zimowym otrzymywali stypendium rektora,  składają wniosek w takim samym trybie jak w październiku, osiągnięcia oraz średnią, które zostały zaakceptowane w semestrze zimowym proszę przepisać do nowego wniosku.

Wniosek z poprzedniego semestru nadal jest widoczny na koncie studenta w zakładce DLA WSZYSTKICH → Wnioski.

Studenci II i III roku I i II stopnia, którzy w semestrze zimowym otrzymywali stypendium rektora proszeni są o wpisanie wszystkich osiągnięć jakie były wpisane na wniosku w październiku oraz swoją średnią, WKS będzie weryfikować wpisy na podstawie przyznanych punktów w semestrze zimowym. Nie ma potrzeby wgrywania załączników potwierdzających osiągnięcia (jeśli system będzie tego wymagał, proszę wgrać puste pliki pdf).

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Studenci I roku I i II stopnia, którzy w semestrze zimowym otrzymywali stypendium dla osób niepełnosprawnych,  składają wniosek w takim samym trybie jak w październiku, nie ma potrzeby wgrywania orzeczenia o niepełnosprawności jeśli nie uległo ono zmianie.

Studenci II i III roku I i II stopnia, którzy w semestrze zimowym otrzymywali stypendium dla osób niepełnosprawnych proszeni są o wgranie orzeczenia o niepełnosprawności.

 

 

 

 

 

Dokumenty stypendialne:

"Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni" wprowadzony zarządzeniem nr 52 Rektora UMG z dnia 3 października 2022 r.

Załączniki:

Zał. 1., Zał. 2., Zał. 2a., Zał. 3. Zał. 4. Zał. 5., Zał. 6., Zał. 7., Zał. 7a., Zał. 8.,

Zał 8a., Zał. 9., Zał. 10., Zał. 11., Zał. 12., Zał. 13., Zał. 14., Zał. 15., Zał. 16.

lub:

https://umg.edu.pl/regulamin-ustalania-wysokosci-przyznawania-i-wyplacania-swiadczen-pomocy-materialnej-dla-studentow

 


E-mail WKS: stypendiaatwm.umg.edu.pl

 

Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej:

  1. mgr inż. Sylwia Bazychowska – przewodnicząca komisji, pracownik Wydziału,
  2. mgr inż. Tomasz Kowalewski – zastępca przewodniczącego komisji, pracownik Wydziału,
  3. Oliwia Szulc - studentka II roku,
  4. Anna Zawistowska - studentka II roku,
  5. Rafał Okroj - student II roku.

 

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
18.09.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 18 Wrzesień, 2017 - 23:34
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 15 Kwiecień, 2024 - 10:55