Profil kształcenia

Celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji pierwszego stopnia oraz przygotowanie do bezpiecznej pracy na statku w charakterze oficera mechanika okrętowego na poziomie operacyjnym i zarządzania. Absolwent jest przygotowany do:

 1. Realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn;
 2. Prac wspomagających projektowanie prostych zadań inżynierskich, doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją;
 3. Pracy w zespole;
 4. Diagnostyki stanu technicznego poszczególnych maszyn i urządzeń energetycznych oraz instalacji przemysłowych;
 5. Organizowania, zarządzania i wykonywania remontów urządzeń energetycznych oraz instalacji przemysłowych,
 6. Koordynacji prac związanych z eksploatacją;
 7. Podjęcia studiów drugiego stopnia;
 8. Obsługiwania siłowni okrętowych na poziomie operacyjnym, potwierdzone dyplomem oficera mechanika wachtowego wydanego przez odpowiedni organ administracji morskiej.

Absolwenci są predysponowani do pracy w:

 1. Składzie członków załóg obiektów pływających jako oficer mechanik okrętowy;
 2. Przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn oraz układów mechaniki okrętowej;
 3. Stoczniach produkcyjnych i remontowych;
 4. Służbach technicznych towarzystw klasyfikacyjnych;
 5. Służbach dozoru technicznego armatorów;
 6. Innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje pierwszego stopnia, otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera oraz uprawnienia do uzyskania dyplomu mechanika okrętowego na poziomie zarządzania. Program kształcenia dla profilu praktycznego spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy. Program kształcenia dla profilu praktycznego spełnia wymagania Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Norm Szkolenia, Wydawania Świadectw i Pełnienia Wacht dla Marynarzy (STCW 78/95) oraz wymagania Unii Europejskiej zawarte w regulacji EMSA (European Maritime Safety Agency)

 


 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

A.Miszczak
06.03.2017
Wprowadzenie:
A.Miszczak 6 Marzec, 2017 - 14:48
Ostatnia modyfikacja:
m.schmidt 8 Październik, 2021 - 10:13