Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni kształci na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn przyszłych oficerów mechaników marynarki handlowej – wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie eksploatacji siłowni okrętowych (zgodnie z Konwencją STCW 78/95 Międzynarodowej Organizacji Morskiej) oraz specjalistów zatrudnianych w przemyśle lądowym w zakresie: technologii remontów, inżynierii eksploatacji instalacji oraz inżynierii produkcji.

Misją Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest kształcenie studentów na najwyższym poziomie tworząc kadry pracownicze zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnego transportu morskiego oraz gospodarki morskiej w kraju i za granicą oraz prowadzenie badań naukowych związanych z budową i eksploatacją systemów technicznych w gospodarce morskiej.

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest pierwszym wydziałem wyższej uczelni w Polsce, który uzyskał i posiada certyfikat jakości ISO 9001, potwierdzający wysoką jakość kształcenia.

W 2001 roku Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn. 

Wydział składa się z czterech katedr:

 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

Beata von Schada Borzyszkowska
07.10.2021
Wprowadzenie:
b.borzyszkowska 7 Październik, 2021 - 15:07
Ostatnia modyfikacja:
b.borzyszkowska 12 Październik, 2021 - 14:59