Misja i cele strategiczne

 

Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
na lata 2020-2024

 

MISJA WYDZIAŁU

Misją Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest kształcenie studentów na najwyższym poziomie tworząc kadry pracownicze zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnego transportu morskiego oraz gospodarki morskiej w kraju i za granicą oraz prowadzenie badań naukowych związanych z budową i eksploatacją systemów technicznych w gospodarce morskiej. Wychodząc naprzeciw potrzebom regionu i całej gospodarki Wydział Mechaniczny kształtuje wśród studentów postawy, które cechuje przedsiębiorczość, innowacyjność oraz poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Pracownicy Wydziału jako jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni biorą udział w pracach organizacji społecznych, samorządowych, państwowych i międzynarodowych zajmujących się tematyką gospodarki morskiej, szczególnie eksploatacją morskich obiektów technicznych jak i infrastrukturą lądową oraz bezpieczeństwem transportu morskiego. Podstawowymi wartościami pracowników i studentów Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni są: prawda i rzetelność w nauce i kształceniu, ścisłe powiązanie procesu kształcenia z potrzebami przedsiębiorstw, innowacyjność oraz otwartość na nowe wyzwania.

CELE STRATEGICZNE ROZWOJU WYDZIAŁU MECHANICZNEGO UMG

W zgodzie z przywołanymi wyżej dokumentami i wskazanymi kierunkami celami strategicznymi Wydziału są:

OPERACJONALIZACJA STRATEGII 

Dążąc do osiągnięcia wymienionych wyżej celów strategicznych Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zamierza osiągnąć w kadencji 2020 – 2024 następujące

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Molenda
06.03.2017
Wprowadzenie:
J.Molenda 6 Marzec, 2017 - 14:50
Ostatnia modyfikacja:
m.schmidt 14 Październik, 2021 - 14:40