Laboratorium fizyki morza C145

Działalność laboratorium obejmuje realizację zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów oraz badań naukowych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Nowoczesna aparatura i przyrządy pomiarowe pozwalają wprowadzać  najlepsze rozwiązania i najnowsze metody badawcze w zakresie pomiarów parametrów fizycznych wód morskich.

Wyposażenie laboratorium obejmuje:

 1. Morphologi G3SE Malvern Instruments - Analizator wielkości, kształtu i liczby cząstek
 2. Spektrofluorymetr F-7100 HITACHI
 3. Spektrofotometr U-2900 Hitachi
 4.  Miernik SG9 – SevenGo pro™ do optycznych pomiarów tlenu rozpuszczonego
 5. CyberScan PCD 650 EUTECH INSTRUMENTS
 6. Mierniki do pomiarów środowiskowych
 7. Refraktometry ręczne
 8. Wyparka rotacyjna z łaźnią wodną
 9. Wagi precyzyjne z zestawem do wyznaczania gęstości
 10. Monitor skażeń radioaktywnych
 11. Stanowisko do pomiarów przewodnictwa
 12. Stanowisko do pomiarów współczynnika załamania światła
 13. Cyfrowy analizator dźwięku DSA-50

Opiekun laboratorium: mgr Henryk Toczek
tel. (058) 5586-563
e-mail: h.toczekatwm.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

Katedra Fizyki

Wytworzył informację:

H.Toczek
13.10.2020
Wprowadzenie:
H.Toczek 13 Październik, 2020 - 15:16
Ostatnia modyfikacja:
H.Toczek 3 Wrzesień, 2021 - 13:19