Historia Wydziału Mechanicznego

Historia Wydziału Mechanicznego sięga lat okresu międzywojennego, kiedy w roku 1920 powołano Państwową Szkołę Morską w Tczewie z dwoma wydziałami: Nawigacyjnym i Mechanicznym. Admirał Kazimierz Porębski mianował Antoniego Garnuszewskiego dyrektorem SM, natomiast kierownikiem Wydziału Mechanicznego został inż. Kazimierz Bielski.

W roku 1930 Szkoła Morska została przeniesiona do Gdyni, do nowego gmachu przy ulicy Morskiej 83, gdzie do dzisiaj mieści się jej siedziba. Szkoła Morska w Tczewie, a od wiosny 1930 roku Państwowa Szkoła Morska w Gdyni, kształcące oficerów dla Marynarki Handlowej i specjalistów obrotu portowo-morskiego były traktowane jako wyższe uczelnie zawodowe. Potwierdzało ten stan rzeczy rozporządzenie Rady Ministrów RP z dnia 8 listopada 1929 roku (Dz. U. RP nr 88, poz. 633), oraz statuty Państwowej Szkoły Morskiej.

W czasie II Wojny Światowej przebywający w Wielkiej Brytanii pracownicy PSM na czele z kpt. ż.w. Konstantym Kowalskim – komendantem „Daru Pomorza” poczynili działania w celu zorganizowania Szkoły Morskiej na terenie Anglii. Już w grudniu 1939 roku rozpoczęto kursy kwalifikacyjne dla oficerów, uczniów PSM i marynarzy najpierw w Southampton, następnie w Londynie. Łącznie według szacunków Jana Kazimierza Sawickiego wykształcono 318 oficerów PMH.

11 IV 1945 Departament Morski Ministerstwa Przemysłu upoważnił kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza do przejęcia budynków szkolnych i rozpoczęcia czynności reaktywujących działalność PSM. Rok szkolny rozpoczęto z uwagi na prace remontowe 1 listopada 1945 roku.

Powojenne zmiany i modyfikacje statutu uczelni zdegradowały Szkołę w 1951 roku do poziomu technikum, aby po przełomie w 1956 roku systematycznie Szkołę promować do rangi pomaturalnej w 1962 roku. W oparciu o bazę dydaktyczną i doświadczoną kadrę pracowników dydaktycznych 20 sierpnia 1968 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. Nr 34, poz. 230 i 179) przekształcono Państwową Szkołę Morską w Gdyni w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, nadając jej status uczelni wyższej.

Nadanie Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni nazwy Akademia Morska w Gdyni zostało dokonane Ustawą z dnia 5 grudnia 2001 r. (Dz. U. RP, nr 154, poz. 1785).

Od 1 września 2018 roku, rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, naszej Uczelni została nadana nazwa Uniwersytet Morski w Gdyni. Zmiana była związana ze zdobyciem wymaganych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i spełnienia wymogów określających uniwersytety.

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest pierwszym wydziałem wyższej uczelni w Polsce, który uzyskał i posiada certyfikat jakości ISO 9001, co jest gwarancją wysokiej jakości kształcenia. Studiujący na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uczą się na uczelni o prawie 100 letniej tradycji cywilnego szkolnictwa morskiego. Absolwenci specjalności morskich otrzymują dyplom umożliwiający prace na dowolnych statkach handlowych na całym świecie na atrakcyjnych finansowo kontraktach. Na pierwszym lub drugim roku studiów studenci odbywają praktykę morska na statkach szkolnych: „Dar Młodzieży” lub „Horyzont II”.

 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

A.Miszczak
26.07.2017
Wprowadzenie:
A.Miszczak 26 Lipiec, 2017 - 18:16
Ostatnia modyfikacja:
b.borzyszkowska 12 Październik, 2021 - 14:47