Zespoły badawcze

Na Wydziale Mechanicznym AMG działa pięć zespołów badawczych związanych z działalnością statutową (DS).

1. Pierwszy zespół w katedrze fizyki (KF) kierowany jest przez dr hab. Zbigniewa Otrembę, prof. UMG.

Skład zespołu: dr hab. Z. Otremba, prof. UMG; dr hab. B. Pranszke, prof. UMG; dr E Baszanowska, dr W. Freda, mgr K. Haule; mgr K. Boniewicz-Szmyt; mgr H. Toczek.

Temat badań: "Modelowanie pól światła w środowisku morskim w warunkach zanieczyszczenia wskutek działalności technicznej".

2. Drugi zespół w katedrze materiałów okrętowych i technologii remontów (KMOiTR) kierowany jest przez prof. dr hab. inż. Adama Charchalisa.

Skład zespołu: prof. dr hab. inż. Adama Charchalisa; dr hab. inż. T. Dyl, prof UMG; dr hab. inż. R. Starosta, prof. UMG; dr inż. K. Dudzik; dr inż. W. Kończewicz; dr inż. W. Labuda; dr inż. J. Molenda; mgr inż. A. Pelc; mgr inż. P. Woźniak; mgr. R. Chabowski; mgr inż. M. Szyfelbain.

Temat badań: "Technologia wytwarzania i diagnozowania elementów maszyn i kadłubów okrętowych".

3. Trzeci zespół w katedrze siłowni okrętowej (KSO) kierowany jest przez  dr hab. inż. Kazimierz Witkowski, prof. UMG.

Skład zespołu: prof. dr hab. inż. P. Krzyślak; dr hab. inż. J. Herdzik, prof. UMG; dr hab. inż. S. Polanowski, prof. UMG; dr hab. inż. K. Witkowski, prof. UMG; dr inż. M. Giernalczyk, prof. UMG; dr inż. M. Dereszewski; dr inż. T. Hajduk; dr inż. P. Kamiński, prof. UMG; dr inż. R. Krakowski; mgr inż. S. Drewing; mgr inż. M. Malinowska; mgr inż. T. Marut; mgr inż. M. Tyliszczak; mgr inż. J. Wysocki; mgr inż. A. Przybyt; inż. D. Cuper-Przybylska; 

Temat badań: "Badania eksploatacyjne systemu pomiaru chwilowego zużycia paliwa przez silnik okrętowy".

4. Czwarty zespół w katedrze podstaw techniki (KPT) kierowany jest przez  dr hab. inż. Leszka Kyzioła, prof.  UMG.

Skład zespołu: dr hab. inż. Leszek Kyzioł, prof. UMG; dr hab. inż. H. Nguyen, prof. UMG; dr hab. inż. M. Szwabowicz; prof. UMG; mgr inż. G. Hajdukiewicz; mgr inż. K. Panasiuk.

Temat badań: "Badania materiałowe i konstrukcyjne poprawiające efektywność eksploatacyjną statku".

5. Piąty zespół w katedrze podstaw techniki (KPT) kierowany jest przez  dr hab. inż. Andrzeja Miszczaka, prof. UMG.

Skład zespołu: dr hab. inż. A. Miszczak, prof. UMG; dr hab. inż. L. Murawski, prof. UMG; dr hab. inż. Z. Powierza, prof. UMG; dr inż. K. Łukaszewski; dr inż. M. Frycz; dr inż. K. Rudzki; dr inż. A. Mielewczyk; dr inż. G. Skorek; mgr inż. A. Czaban; mgr inż. G. Sikora; mgr inż. A. Szeleziński; 

Temat badań: "Badania i diagnostyka konstrukcji i urządzeń morskich oraz analiza właściwości materiałów na konstrukcje obiektów pływających".

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

A.Miszczak
24.03.2017