Uprawnienia

Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno - technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego UMG jest właściwą dla spraw związanych z nadawaniem stopni naukowych w tej dyscyplinie. 


Uprawnienia - stara klasyfikacja

Rada Wydziału Mechanicznego ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie Budowy i Eksploatacji Maszyn

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

J,Molenda
24.03.2017
Wprowadzenie:
M.Malinowska 24 Marzec, 2017 - 13:17
Ostatnia modyfikacja:
M.Malinowska 17 luty, 2020 - 11:04