Stopnie doktorskie

____________________________________________________________________________________

18 czerwca 2020r.

mgr inż. Agnieszka Wieczorek - "Optymalizacja parametrów etylenu podczas operacji zagazowania zbiorników ładunkowych etylenowca parami ładunku po ich inertowaniu"

Promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz - Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Promotor pomocniczy: dr inż. Dariusz Nanowski

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal - Politechnika Koszalińska

Prof. dr hab. inż. Aleksander A. Stachel - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

____________________________________________________________________________________

18 czerwca 2020r.

mgr inż. Đỗ Văn Đoàn -"Influence of the numerical modelling methods on dispersions and errors of analysis results in chosen marine machines and structures"

Promotor: dr hab. inż. Lech Murawski, prof. nadzw. UMG - Uniwersytet Morski w Gdyni

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Hoang Nguyen, prof. nadzw. UMG - Uniwersytet Morski w Gdyni

Recenzenci: dr hab. inż. Adam Cenian, prof. IMP PAN - Instytut Maszyn Przepływowych PAN

dr hab. inż. Jerzy Garus, prof. AMW - Akademia Marynarki Wojennej

____________________________________________________________________________________

24 lutego 2020r.

mgr inż. Grzegorz Sikora - "Analiza wpływu starzenia oleju silnikowego na parametry eksploatacyjne i przepływowe poprzecznego łożyska ślizgowego"

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. UMG - Uniwersytet Morski w Gdyni

Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. AMS - Akademia Morska w Szczecinie

dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. PG - Politechnika Gdańska

____________________________________________________________________________________

16 września 2019r.

mgr inż. Adam Czaban -Analiza hydrodynamicznego smarowania ferroolejami stożkowego łożyska ślizgowego"

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. UMG - Uniwersytet Morski w Gdyni

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzcholski - Politechnika Koszalińska

dr hab. inż. Janusz Dziurdź, prof. PW - Politechnika Warszawska

____________________________________________________________________________________

5 września 2019r.

mgr inż. Katarzyna Panasiuk -Analiza właściwości mechanicznych kompozytów warstwowych z recyklatem poliestrowo-szklanym"

Promotor: dr hab. inż. Lesław Kyzioł, prof. nadzw. UMG - Uniwersytet Morski w Gdyni

Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Barcikowski - Politechnika Wrocławska

Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Kocańda - Wojskowa Akademia Techniczna

dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. PG - Politechnika Gdańska

_____________________________________________________________________________________ 

11 lipca 2019r.

mgr inż. Adam Szeleziński -Rozwój metodologii analiz badań wibrodiagnostycznych w monitorowaniu uszkodzeń połączeń spawanych cienkościennych konstrukcji okrętowych"

Promotor: dr hab. inż. Lech Murawski, prof. nadzw. UMG - Uniwersytet Morski w Gdyni

Promotor pomocniczy: dr inż. Adam Muc

Recenzenci: Prof dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski - Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Bogdan Żak, prof. nadzw. AMW - Akademia Marynarki Wojennej

_____________________________________________________________________________________ 

11 lipca 2018r.

mgr inż. Marcin Frycz-Wpływ stężenia cząstek magnetycznych w ferro-oleju na parametry przepływowe i eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. AMG - Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci: Prof dr hab inż. Krzysztof Wierzcholski - Politechnika Koszalińska

Dr hab. inż. Bogdan Żak, prof. nadzw. AMW - Akademia Marynarki Wojennej

________________________________________________________________________________________

15 grudnia 2016r.

Mgr inż. Włodzimierza Kończewicza -Regeneracja przylgni zaworów wylotowych w aspekcie warunków eksploatacyjnych silników okrętowych

Promotor: dr hab. inż. Waldemar Serbiński, prof. nadzw. PG - Politechnika Gdańska

Recenzenci: dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG - Politechnika Gdańska,

Dr hab. inż. Robert Starosta, prof. nadzw. AMG - Akademia Morska w Gdyni

________________________________________________________________________________________

12 czerwca 2014r.

Mgr inż. Krzysztof Rudzki -Dwukryterialna optymalizacja nastaw silnikowego układu napędowego statku ze śrubą nastawną z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych

Promotor: Prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko; AMG - Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof nadzw. PG - Politechnika Gdańska,

prof. dr hab. inż. Adam Charchalis; AMG - Akademia Morska w Gdyni

________________________________________________________________________________________

3 października 2013r.

Mgr inż. CAO Duc Thiep -Finite element method implementation in MATSHELL – a package for computing thin-walled and Stell-like structural members in ship’s construction”, (“Implementacja metody elementów skończonych w MATSHELL – pakiecie do obliczeń cienkościennych elementów konstrukcji okrętowych”)

Promotor: dr hab. inż. Marek Szwabowicz, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Czesław Szymczak, Politechnika Gdańska,

dr hab. inż. Lech Murawski, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

________________________________________________________________________________________

26 czerwca 2013r.

Mgr inż. Mirosław Dereszewski - Ocena możliwości pozyskiwania informacji diagnostycznej o pracy silników okrętowych i układów napędowych w oparciu o dyskretnie mierzoną prędkość kątową

Promotor: dr hab. inż. Stanisław Polanowski, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Romuald Rządkowski, Instytut Maszyn Przepływowych PAN,

dr hab. inż. Lech Murawski, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

________________________________________________________________________________________

21 marca 2013r.

Mgr inż. Wojciech Labuda -Ocena przydatności obróbki nagniataniem do poprawy właściwości eksploatacyjnych wałów pomp okrętowych

Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Charchalis; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka; Politechnika Koszalińska,

dr hab. inż. Józef Bartosiewicz prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

________________________________________________________________________________________

7 marca 2013r.

Mgr inż. Justyna Molenda -Wpływ warunków docierania na zmiany temperatury elementów układu wykonawczego docierarki jednotarczowej

Promotor: dr hab. inż. Adam Barylski, prof. nadzw. PG; Politechnika Gdańska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta; Politechnika Koszalińska,

dr hab. inż. Józef Bartosiewicz prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

________________________________________________________________________________________

15 listopada 2012r.

Mgr inż. Krzysztof Dudzik -Analiza możliwości zastosowania zgrzewania tarciowego FSW elementów konstrukcji okrętowych wykonanych ze stopu AL-7020 (AlZn5Mg1)”,

Promotor: Prof. dr hab. inż. Adam Charchalis; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci: dr hab. inż. Lesław Kyzioł; prof. nadzw. AMG;  Akademia Morska w Gdyni.

dr hab. inż. Henryk Bugłacki, prof. nadzw. PG; Politechnika Gdańska

________________________________________________________________________________________

20 października 2011r.

Mgr inż. Krzysztof Łukaszewski -Metodyka projektowania wymienników ciepła technicznych systemów energetycznych ze względu na wymaganą niezawodność tych systemów”,

Promotor: dr hab. inż. Jan Z. Czajgucki, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Miszczak; prof. nadzw. AMG;  Akademia Morska w Gdyni,

prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz; IMP PAN Gdańsk

________________________________________________________________________________________

7 lipca 2011r.

Mgr inż. Tham Boi Chau -„Structural modeling in strength  analysis of marine propeller blades – case study”, („Modelowanie w analizie wytrzymałościowej skrzydeł śruby okrętowej – analiza przypadku”)

Promotor: dr hab. inż. Marek Szwabowicz, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Wojciech Pietraszkiewicz; Instytut Maszyn Przepływowych PAN,

dr hab. inż. Zbigniew Powierża, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

________________________________________________________________________________________

24 czerwiec 2010r.

Mgr inż. Tomasz Hajduk -Badania oporów cieplnych zanieczyszczeń w aspekcie degradacji termicznej wymienników ciepła w siłowniach parowych”,

Promotor: dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz; IMP PAN Gdańsk

Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Miszczak; prof. nadzw. AMG;  Akademia Morska w Gdyni,

prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz; IMP PAN Gdańsk

________________________________________________________________________________________

10 czerwiec 2010r.

Mgr inż. Jerzy Krefft -Metodyka doboru parametrów energetycznych siłowni we wstępnym etapie projektowania statków kontenerowych”,

Promotor: Prof. dr hab. inż. Adam Charchalis; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci: Prof dr hab. inż. Romuald Cwilewicz; Akademia Morska w Gdyni,

prof. dr hab. inż. Andrzej Balcerski; Akademia Marynarki Wojennej

________________________________________________________________________________________

25 czerwiec 2009r.

Mgr inż. Piotr Kamiński -Wielokryterialna optymalizacja procesu przydziału zadań eksploatacyjnych w siłowni okrętowej”,

Promotor: dr hab. inż. Wiesław Tarełko, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Wojciech Tarnowski; Politechnika Koszalińska,

dr hab. inż. Marek Szwabowicz; prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

________________________________________________________________________________________

18 czerwiec 2009r.

Mgr inż. Rafał Pawletko -Wykorzystanie systemu ekspertowego do diagnozowania okrętowego silnika tłokowego”,

Promotor: Prof. dr hab. inż. Adam Charchalis; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz; Akademia Morska w Gdyni

prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski; Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

________________________________________________________________________________________

15 luty 2007r.

Mgr inż. Andrzej Młynarczak -Optymalizacja procesu użytkowania olejów obiegowych w silnikach okrętowych”,

Promotor: Prof. dr inż. Jan Kazimierz Włodarski; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci: dr hab. inż. Wiesław Tarełko, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

prof. dr hab. inż. Antoni Neyman; Politechnika Gdańska

________________________________________________________________________________________

05 październik 2006r.

Mgr inż. Jerzy Kowalski -Metoda oceny poziomu emisji tlenków azotu na podstawie pomiarów pracy dwusuwowego silnika okrętowego”,

Promotor: dr hab. inż. Wiesław Tarełko, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Adam Charchalis; Akademia Morska w Gdyni

prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler; Politechnika Gdańska

________________________________________________________________________________________

12 czerwca 2003r.

Mgr inż. Zygmunt Górski -Metoda doboru nastaw elementów głównego układu napędowego statków ze śrubą nastawną w aspekcie efektywności eksploatacji siłami”,

Promotor: dr hab. inż. Romuald Cwilewicz, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Adam Charchalis; Akademia Morska w Gdyni

prof. dr hab. inż. Andrzej Balcerski; Akademia Marynarki Wojennej

________________________________________________________________________________________

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

K.Rudzki
24.03.2017
Wprowadzenie:
M.Malinowska 24 Marzec, 2017 - 13:24
Ostatnia modyfikacja:
A.Miszczak 9 Październik, 2021 - 00:01