Prace badawcze w KF

Prace badawcze prowadzone w Katedze Fizyki

Aktywność naukowa Katedry Fizyki obejmuje zagadnienia fizyki morza w obszarze wpływu aktywności technicznej na morzu na środowisko naturalne. W ostatnich latach uwaga badawcza skierowana jest głównie na gromadzeniu informacji o zaburzeniach pola światła w toni morskiej i przywodnej warstwie atmosfery wywołanych przedostawaniem się do morza substancji węglowodorowych. Informacje te wykorzystują ośrodki badające procesy w morzu metodami optycznymi do oceny błędów pomiarowych spowodowanych obecnością substancji obcych w środowisku morskim.

MINIATURA 4, 2020-2021
"Wpływ własności zwilżających warstw pokryciowych na metalach na szybkość powlekania przez oleje wywołanego gradientem temperatury". Grant ufundowany przez narodowe centrum nauki (NCN 2020/04/X/ST5/01503), budżet: 9 516,00 PLN.

wykonawcA projektu:
dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt


WM/2020/PZ/05, 2020-2021
"Modyfikacja pól fizycznych wskutek działalności technicznej na morzu "

wykonawcy projektu:
dr hab. Zbigniew Otremba, Prof. UMG (KIEROWNIK PROJEKTU)
dr hab. Włodzimierz Freda, prof. UMG
dr hab. Bogusław Pranszke, prof. UMG
dr Emilia Baszanowska
dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt
mgr Henryk Toczek


WM/2020/PI/11, zakończony
"Znakowanie materiałów olejowych siłowni okrętowej w oparciu o spektroskopię fluorescencyjną"

wykonawcy projektu:
dr Emilia Baszanowska


WM/2020/PI/12, zakończony
"Parametry warunkujące kinetykę zjawiska powlekania powierzchni ciał stałych inżynierii materiałowej przez ciecze, wywołanego gradientem temperatur"

wykonawcy projektu:
dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt


DS 2017-2019, zakończony
"Modelowanie pól światła w środowisku morskim w warunkach zanieczyszczenia wskutek działalności technicznej"

wykonawcy projektu:
dr hab. Zbigniew Otremba, Prof. UMG (KIEROWNIK PROJEKTU)
dr hab. Bogusław Pranszke, prof. UMG
dr Emilia Baszanowska
dr Włodzimierz Freda
mgr Katarzyna Boniewicz-Szmyt
mgr Henryk Toczek


DS 2015-2016, zakończony
"Bezpieczeństwo środowiska morskiego w odniesieniu do okrętowych materiałów eksploatacyjnych"

wykonawcy projektu:
dr hab. Zbigniew Otremba, Prof. UMG (KIEROWNIK PROJEKTU)
dr Emilia Baszanowska
dr Włodzimierz Freda
dr Adam Stelmaszewski
mgr Kamila Haule
mgr inż. Wojciech Targowski
mgr Henryk Toczek


NCN SONATA 2013-2018, zakończony
"Opracowanie modelu zmian stanu polaryzacji oddolnego strumienia światła ponad powierzchnią morza". Grant ufundowany przez narodowe centrum nauki NCN), budżet: 479 720,00 PLN.

wykonawcy projektu:
dr Włodzimierz Freda (KIEROWNIK PROJEKTU)
Prof. dr hab. Jacek Piskozub
mgr Henryk Toczek


NCN PRELUDIUM 2013-2017, zakończony
"Modelowanie wpływu emulsji olejowych na oddolny strumień światła wychodzący z wody morskiej". Grant ufundowany przez narodowe centrum nauki (NCN), budżet: 149 660,00 PLN.

wykonawcy projektu:
mgr Kamila Rudź (KIEROWNIK PROJEKTU)
dr Mirosław Darecki (OPIEKUN NAUKOWY)
mgr Henryk Toczek


MNiSW 2010-2011, zakończony
"Parametryzacja funkcji fazowej rozpraszania światła w wodzie morskiej" Grant ufundowany przez Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego, budżet: 45 000,00 PLN.

wykonawca:
mgr Włodzimierz Freda

Podmiot udostępniający: 

Katedra Fizyki

Wytworzył informację:

K.Rudzki
28.11.2017
Wprowadzenie:
H.Toczek 28 Listopad, 2017 - 10:19
Ostatnia modyfikacja:
H.Toczek 5 Marzec, 2021 - 11:39