Granty i projekty pracowników KF

#GRANTY ZEWNĘTRZNE     #PROJEKTY ZBIOROWE     #PROJEKTY INDYWIDUALNE

Aktywność naukowa Katedry Fizyki obejmuje zagadnienia fizyki morza w obszarze wpływu aktywności technicznej na morzu na środowisko naturalne. W ostatnich latach uwaga badawcza skierowana jest głównie na gromadzeniu informacji o zaburzeniach pola światła w toni morskiej i przywodnej warstwie atmosfery wywołanych przedostawaniem się do morza substancji węglowodorowych. Informacje te wykorzystują ośrodki badające procesy w morzu metodami optycznymi do oceny błędów pomiarowych spowodowanych obecnością substancji obcych w środowisku morskim.

 


GRANTY ZEWNĘTRZNE

NCN MINIATURA 6, 2022-2023
"Wydajność kwantowa fluorescencji jako narzędzie do rozróżniania zanieczyszczeń morza emulsjami substancji ropopochodnych od naturalnych tłuszczów rybich". Grant ufundowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN 2022/06/X/ST10/01394), budżet: 16 455,00 PLN.

wykonawca projektu:
dr Emila Baszanowska

NCN MINIATURA 4, 2020-2021, zakończony
"Wpływ własności zwilżających warstw pokryciowych na metalach na szybkość powlekania przez oleje wywołanego gradientem temperatury". Grant ufundowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN 2020/04/X/ST5/01503), budżet: 9 516,00 PLN.

wykonawca projektu:
dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt

NCN SONATA 2013-2018, zakończony

"Opracowanie modelu zmian stanu polaryzacji oddolnego strumienia światła ponad powierzchnią morza". Grant ufundowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN 2012/07/D/ST10/02865), budżet: 479 720,00 PLN.

wykonawcy projektu:
dr Włodzimierz Freda (KIEROWNIK PROJEKTU)
Prof. dr hab. Jacek Piskozub
mgr Henryk Toczek

NCN PRELUDIUM 2013-2017, zakończony
"Modelowanie wpływu emulsji olejowych na oddolny strumień światła wychodzący z wody morskiej". Grant ufundowany przez narodowe centrum nauki (NCN 2012/05/N/ST10/03707), budżet: 149 660,00 PLN.

wykonawcy projektu:
mgr Kamila Rudź (KIEROWNIK PROJEKTU)
dr Mirosław Darecki (OPIEKUN NAUKOWY)
mgr Henryk Toczek

MNiSW 2010-2011, zakończony
"Parametryzacja funkcji fazowej rozpraszania światła w wodzie morskiej" Grant ufundowany przez Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego, budżet: 45 000,00 PLN.

wykonawca projektu:
mgr Włodzimierz Freda

 


PROJEKTY ZBIOROWE

WM/2023/PZ/06
"Zastosowanie metod optycznych w pomiarach właściwości wód technicznych i innych materiałów eksploatacyjnych siłowni okrętowych" wykonawcy projektu:
dr hab. Włodzimierz Freda, Prof. UMG (KIEROWNIK PROJEKTU)
dr hab. Bogusław Pranszke, prof. UMG
dr Emilia Baszanowska
dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt
dr Kamila Haule
dr Barbara Lednicka
mgr Henryk Toczek

WM/2022/PZ/06, zakończony
"Wpływ instalacji eksploatowanych na morzu na zmiany właściwości optycznych wody" wykonawcy projektu:
dr hab. Włodzimierz Freda, Prof. UMG (KIEROWNIK PROJEKTU)
dr hab. Bogusław Pranszke, prof. UMG
dr Emilia Baszanowska
dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt
dr Kamila Haule
mgr inż. Michał Relich
mgr Henryk Toczek

WM/2020/PZ/05, 2020-2021, zakończony
"Modyfikacja pól fizycznych wskutek działalności technicznej na morzu "

wykonawcy projektu:
dr hab. Zbigniew Otremba, Prof. UMG (KIEROWNIK PROJEKTU)
dr hab. Włodzimierz Freda, prof. UMG
dr hab. Bogusław Pranszke, prof. UMG
dr Emilia Baszanowska
dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt
mgr Henryk Toczek

DS 2017-2019, zakończony
"Modelowanie pól światła w środowisku morskim w warunkach zanieczyszczenia wskutek działalności technicznej"

wykonawcy projektu:
dr hab. Zbigniew Otremba, Prof. UMG (KIEROWNIK PROJEKTU)
dr hab. Bogusław Pranszke, prof. UMG
dr Emilia Baszanowska
dr Włodzimierz Freda
mgr Katarzyna Boniewicz-Szmyt
mgr Henryk Toczek

DS 2015-2016, zakończony
"Bezpieczeństwo środowiska morskiego w odniesieniu do okrętowych materiałów eksploatacyjnych"

wykonawcy projektu:
dr hab. Zbigniew Otremba, Prof. UMG (KIEROWNIK PROJEKTU)
dr Emilia Baszanowska
dr Włodzimierz Freda
dr Adam Stelmaszewski
mgr Kamila Haule
mgr inż. Wojciech Targowski
mgr Henryk Toczek

 


PROJEKTY INDYWIDUALNE

WM/2023/PI/01
"Znakowanie mieszaniny materiałów olejowych siłowni okrętowej w oparciu o spektroskopię fluorescencyjną" wykonawca projektu:
dr Emilia Baszanowska

WM/2023/PI/09
"Wpływ właściwości optycznych substancji ropopochodnych zdyspergowanych w wodzie morskiej na strumień radiacji w toni morskiej i nad powierzchnią morza" wykonawca projektu: 
dr Kamila Haule

WM/2023/PI/10
"Wpływ architektury nierówności i przestrzennych niejednorodności hydrofobowości powierzchni ciał stałych na zjawisko termorozpływu olejów procesowych generowanych gradientami temperatury" wykonawca projektu:
dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt

WM/2023/PI/16
"Monitoring zanieczyszczeń olejowych pochodzących z eksploatacji siłowni okrętowych za pomoca pomiarów pola światła w kolumnie wody" wykonawca projektu:
dr Barbara Lednicka

WM/2022/PI/01, zakończony
"Znakowanie mieszaniny materiałów olejowych siłowni okrętowej w oparciu o spektroskopię fluorescencyjną" wykonawca projektu:
dr Emilia Baszanowska

WM/2022/PI/10, zakończony
"Wpływ dodatków do olejów bazowych na termicznie wywoływany proces powlekania kompozytowych ciał stałych kontrolowanego gradientu temperaturowego" wykonawca projektu:
dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt

WM/2022/PI/14, zakończony
"Budowa prototypowego miernika do pomiaru kątowej funkcji rozpraszania światła w cieczach" wykonawca projektu:
mgr inż. Michał Relich

WM/2021/PI/01, zakończony
"Znakowanie mieszaniny materiałów olejowych siłowni okrętowej w oparciu o spektroskopię fluorescencyjną" wykonawca projektu:
dr Emilia Baszanowska

WM/2021/PI/10, zakończony
"Warunki techniczne generowanego powlekania niejednorodnych, z nierównościami, uwarstwionych i kompozytowych ciał stałych w polu zmiennego gradientu temperatury"
wykonawca projektu:
dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt

WM/2021/PI/09, zakończony
"Modelowanie wielkości fizycznych wykorzystywanych w detekcji zdalnej substancji ropopochodnych zdyspergowanych w wodzie morskiej"
wykonawca projektu:
dr Kamila Haule

WM/2020/PI/11, zakończony
"Znakowanie materiałów olejowych siłowni okrętowej w oparciu o spektroskopię fluorescencyjną"
wykonawca projektu:
dr Emilia Baszanowska

WM/2020/PI/12, zakończony
"Parametry warunkujące kinetykę zjawiska powlekania powierzchni ciał stałych inżynierii materiałowej przez ciecze, wywołanego gradientem temperatur"
wykonawca projektu:
dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt

Podmiot udostępniający: 

Katedra Fizyki

Wytworzył informację:

H. Toczek
28.11.2017
Wprowadzenie:
H.Toczek 28 Listopad, 2017 - 10:19
Ostatnia modyfikacja:
H.Toczek 20 Marzec, 2023 - 15:01