Opiekunowie lat

Opiekun roku powoływany jest na czas trwania studiów rozpoczynających się w danym roku akademickim, niezależnie od stopnia i trybu.

Opiekun roku ma prawo:

  • występowania z wnioskami o nagrody lub kary dla studentów;
  • organizowania spotkań ze studentami;
  • w uzasadnionych przypadkach, usprawiedliwienia nieobecności studenta na zajęciach nie przekraczających dwóch dni w semestrze;
  • uczestniczenia w zaliczeniach i egzaminach komisyjnych.

Opiekunowie

I rok  - mgr inż. Anna Lesnau

II rok - mgr inż. Sylwia Bazychowska

III rok - mgr inż. Patryk Krawulski

IV rok - mgr inż. Daria Żuk

II stopień I rok - mgr inż. Anna Lesnau

II stopień II rok - mgr inż. Sylwia Bazychowska


 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

J.Molenda
13.03.2017