Opiekunowie lat

Opiekun roku powoływany jest na czas trwania studiów rozpoczynających się w danym roku akademickim, niezależnie od stopnia i trybu.

Opiekun roku ma prawo:

  • występowania z wnioskami o nagrody lub kary dla studentów;
  • organizowania spotkań ze studentami;
  • w uzasadnionych przypadkach, usprawiedliwienia nieobecności studenta na zajęciach nie przekraczających dwóch dni w semestrze;
  • uczestniczenia w zaliczeniach i egzaminach komisyjnych.

Opiekunowie

I rok  - mgr inż. Norbert Abramczyk

II rok  - mgr inż. Anna Lesnau

III rok - mgr inż. Sylwia Bazychowska

IV rok - mgr inż. Patryk Krawulski

II stopień I rok - mgr inż. Norbert Abramczyk

II stopień II rok - mgr inż. Anna Lesnau


 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

J.Molenda
13.03.2017
Wprowadzenie:
J.Molenda 13 Marzec, 2017 - 14:50
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 27 Wrzesień, 2023 - 10:55