Krok po kroku

PRZEBIEG REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA w Uniwersytecie Moskim w Gdyni opisany jest na stronie głównej uczelni

Kandydaci na studentów Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni składają w siedzibie Komisji Rekutacyjnej WM lub dziekanacie Wydziału Mechanicznego zestaw dokumentów umieszczony w białej teczce.
Wzór opisu teczki oraz spis wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce "Wymagane dokumenty"

Uwaga !

  • Podanie należy wydrukować po zarejestrowanu sie w Systemie Internetowe Rekrutacji i własnoręcznie podpisać!
  • Należy dołączyć oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2020/2021 wynosi 85 zł)
Opłatę należy dokonać przelewem na indywidualny numer konta.
Indywidualny numer konta generowany jest w elektronicznym systemie rekrutacji.
Kandydaci przyjęci na studia na Wydział Mechaniczny proszeni są o niezwłoczne dokonanie opłaty za legitymację - 22 zł na indywidualne konto studenta Wydziału Mechanicznego.
 
Dokumenty (skany) celem weryfikacji należy dostarczyć drogą elektroniczną poprzez System Internetowej Rekrutacji (IRK) do dnia 21.08.2020 r. do godziny 09:00, oryginały dokumentów należy dostarczyć osobiście do Komisji Rekrutacyjnej WM do dnia 27.08.2020 r. do godziny 14:00 lub przesłać pocztą na adres:
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
 
Dokumenty należy dostarczyć w terminie od 01.07.2020 r. - 27.08.2020 r.
 
Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego:
  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 10:00 - 14:00
  • środa - 10:00 - 18:00

 

Zasady bezpieczeństwa w związku z SARS-CoV-2:

  1. Po wejściu do budynku – proszę zdezynfekuj dłonie.
  2. Obowiązkowo stosuj osłonę nosa i ust.
  3. Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (minimum 2 metry).
  4. Ogranicz do niezbędnego minimum czas pobytu w obiekcie.
  5. W rekrutacji uczestniczy osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby, które przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 
Rekrutacja elektroniczna na stronie: REJESTRACJA ONLINE
 
 
Jeśli macie jakieś problemy lub sugestie prosimy o kontakt: e-mail: rekrutacjaatwm.umg.edu.pl
lub tel: 58 5586410

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

k.rudzki
23.03.2017
Wprowadzenie:
K.Panasiuk 23 Marzec, 2017 - 16:09
Ostatnia modyfikacja:
K.Panasiuk 17 Sierpień, 2020 - 13:22