Dydaktyka w KPT

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry Podstaw Techniki

​Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn


Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Lp. Nazwa przedmiotu Odpowiedzialny za przedmiot Semestr Liczba godzin studia ( stacj./niestacj.)
Wyk. Ćwi. Lab. Proj. Semi.
1. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia M. Frycz II 15/15(8) - - - -
2. Mechanika techniczna* I G. Skorek II 30/15 15/15 - - -
3. Mechanika techniczna* II L. Murawski III 30/15 15/15 - - -
4. Wytrzymałość materiałów* I A. Miszczak III 30/15 15/15 - - -
5. Wytrzymałość materiałów* II A. Miszczak IV 15/15 15/0(15) 30/30 - -
6. Mechanika płynów* A. Miszczak IV 30/15 30/15      
7. Grafika Inżynierska* I G. Skorek II 15/15 - 30/10(30) - -
8. Grafika Inżynierska* II G. Skorek III - - 30/20(30) - -
9. Grafika Inżynierska III G. Skorek IV - 0/5(0) - - -
10. Podst. konstr. maszyn I K. Panasiuk III 30/15 - - - -
11. Podst. konstr. maszyn II K. Panasiuk IV 30/15 - - - -
12. Podst. konstr. maszyn III K. Panasiuk V - - 60/45(60) - -
13. Projekt z podstaw konstrukcji maszyn I K. Panasiuk  IV - - - 15/10(15) -
14. Projekt z podstaw konstrukcji maszyn II K. Panasiuk  V - - - 15/10 -
15. Eksploatacja maszyn I O. Dvirna IV 15/10(8) - - - -
16. Termodynamika I A. Miszczak III 30/15 30/15 - - -
17. Termodynamika II A. Miszczak IV 15/15 - 30/30 - -
18. Automatyka i robotyka* I H. Nguyen IV 30/20(30) - - - -
19. Automatyka i robotyka* I H. Nguyen V - - 15/10(15) - -
20. Automatyka przemysłowa H. Nguyen V 15/10 - 15/10 - -
21. Teoria i budowa okrętu* I L. Murawski V 30/30 0/15 - - -
22. Teoria i budowa okrętu* II L. Murawski VII 30/30 15/0 - - -
23. Automatyka okrętowa* A. Mielewczyk VII 15/15 4/4 11/11 - 10/10
24. Symulacja i przetwarzanie danych H. Nguyen V 15/10 - 15/10 - -
25. CAD K. Rudzki V - - 30/15 - -
wartości w nawiasach dotyczą studiów niestacjonarnych zjazdowych

Studia II Stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Lp. Nazwa  przedmiotu Odpowiedzialny za przedmiot Semestr Liczba godzin studia ( stacj./niestacj.)
Wyk. Ćwi. Lab. Proj. Semi.
1. Mechanika Analityczna Prof. dr hab. inż. L. Murawski I 30/15 15/15 - - -
2. Mechanika płynów Prof. dr hab. inż. A. Miszczak I 15/10 15/10 - - -
3. Termodynamika  Prof. dr hab. inż. A. Miszczak I 15/10 15/10 - - -
4. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów technicznych dr inż. M. Frycz I 15/10 15/10 - - -
5. Marketing usług eksploatacyjnych mgr inż. G. Hajdukiewicz III 15/10 15/10 - - -
6. Mechanika stosowana Prof. dr hab. inż. L. Murawski I 15/9 15/9 30/30 - -
7. Modelowanie w mechanice dr inż. K. Rudzki II 15/15 - 30/30 - -
8. Systemy automatyzacji procesów roboczych dr hab. inż. H. Nguyen II 30/15 - 30/30 - -
9. Teoria i budowa okrętu Prof. dr hab. inż. L. Murawski I 30/ 15/ - - -
10. Analiza ryzyka dr inż. K. Łukaszewski II 15/ - 15/ - -
11. Mechatronika dr hab. inż. H. Nguyen III 15/10 - - 15/10 -
12.                
13.                
14.                
15.                

Podmiot udostępniający: 

KatedraPodstawTechniki

Wytworzył informację:

A.Miszczak
30.07.2017
Wprowadzenie:
A.Miszczak 30 Lipiec, 2017 - 00:05
Ostatnia modyfikacja:
A.Miszczak 12 Październik, 2021 - 21:00