REKRUTACJA TRWA, ZAPRASZAMY NA STUDIA!

Dołącz do naszej Załogi!

Terminy rekrutacji podstawowej na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia:

 1. od dnia 06.05.2024 r. do 15.07.2024 r. - zgłoszenia elektroniczne w systemie IRK: (https://irk.umg.edu.pl);

 2. do dnia 15.07.2024 r. - ostateczny termin zgłoszenia w systemie IRK, ostateczny termin wgrania wymaganych dokumentów (np. skan zdjęcia, świadectwo);

 3. do dnia 16.07.2024 r. - ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek Uczelni;

 4. w dniu 17.07.2024 r. - wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów - status: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;

 5. od dnia 18.07.2024 r. do dnia 24.07.2024 r. - składanie dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych przez kandydatów zakwalifikowanych;

 6. w dniu 26.07.2024 r. - ogłoszenie listy przyjętych. Zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.

Przebieg rekrutacji znajduje się w zakładce Krok po kroku: https://wm.umg.edu.pl/krok-po-kroku

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego przyjmuje oryginały dokumentów po uzyskaniu statusu zakwalifikowany w następujących dniach (pokój A-202 i A-204):

  • 18.07.2024 r. w godz. 09:00 - 17:00

  • 19.07.2024 r. w godz. 09:00 - 17:00

  • 22.07.2024 r. w godz. 09:00 - 17:00

  • 23.07.2024 r. w godz. 09:00 - 17:00

  • 24.07.2024 r. w godz. 09:00 - 17:00

Kontakt e-mailowy i telefoniczny:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WM : rekrutacjaatwm.umg.edu.pl

tel.: 58 558 6 292,

tel.: 58 558 6 321,

tel.: 58 558 6 678.

Adres:

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego

Uniwersytet Morski w Gdyni

ul. Morska 81-87

81-225 Gdynia

 

Jeśli ustalony limit miejsc nie zostanie wyczerpany w rekrutacji podstawowej, przeprowadza się 2 tury rekrutacji uzupełniającej:

 I TURA rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2024/2025:

 1. od dnia 01.08.2024 r. do 14.08.2024 r.- przyjmowanie zgłoszeń i skanów dokumentów w systemie IRK (https://irk.umg.edu.pl);

 2. w dniu 16.08.2024 r. - wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów - status: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;

 3. od dnia 19.08.2024 r. do dnia 22.08.2024 r. składanie dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych przez kandydatów zakwalifikowanych;

 4. w dniu 27.08.2024 r. ogłoszenie listy przyjętych na studia po I turze rekrutacji uzupełniającej. Zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.

 II TURA rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2024/2025:

 1. od dnia 02.09.2024 r. do 17.09.2024 r.- przyjmowanie zgłoszeń i skanów dokumentów w systemie IRK (https://irk.umg.edu.pl);

 2. w dniu 18.09.2024 r. - wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów - status: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;

 3. od dnia 19.09.2024 r. do dnia 20.09.2024 r. składanie dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych przez kandydatów zakwalifikowanych;

 4. w dniu 23.09.2024 r. ogłoszenie listy przyjętych na studia po II turze rekrutacji uzupełniającej. Zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.

 

 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Maliszewska
03.07.2024
Wprowadzenie:
J.Maliszewska 3 Lipiec, 2024 - 15:22
Ostatnia modyfikacja:
J.Maliszewska 15 Lipiec, 2024 - 09:46