Terminy rekrutacji na semestr zimowy 2023/2024

REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbywa się rekrutacja kandydatów na:

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera.

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

  • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych (8 semstrów) – specjalność morska. Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera mechanika okrętowego na poziomie zarządzania. Studia stacjonarne i niestacjonarne;
  • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych – specjalność morska, realizowana w języku angielskim (płatna);
  • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (7 semestrów) – specjalność lądowa. Studia stacjonarne i niestacjonarne;
  • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (7 semestrów) – specjalność lądowa. Studia stacjonarne i niestacjonarne;
  • Inżynieria Produkcji (7 semestrów) – specjalność lądowa. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Kierunek: Eksploatacja i Diagnostyka Systemów Technicznych - NOWOŚĆ! 

Specjalności:

  • Diagnostyka Urządzeń Technicznych (7 semstrów). Studia stacjonarne i niestacjonarne; 
  • Zarządzanie Eksploatacją Elektrowni Wiatrowych (7 semestrów). Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera.

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

  • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (3 semestry) - specjalność lądowa. Studia stacjonarne i niestacjonarne;
  • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (3 semestry) - specjalność lądowa. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Terminy rekrutacji podstawowej na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia:

Rekrutacja rozpoczyna się 04.05.2023 r. (zgłoszenia elektroniczne) i trwa do 27.07.2023 r.

Terminy rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia:

Rekrutacja rozpoczyna się 11.09.2023 r. (zgłoszenia elektroniczne) i trwa do 29.09.2023 r.

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Maliszewska
11.05.2021