Terminy rekrutacji zimowej

REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbywa się rekrutacja kandydatów na:

Studia stacjonarne

I-go stopnia; na specjalności:

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych (ESOiOO) – profil praktyczny,
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (TRUOiP) – profil ogólnoakademicki,
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (IEI)  – profil ogólnoakademicki,
 • Inżynieria Produkcji (IP) – profil ogólnoakademicki.

II-go stopnia; na specjalności:

 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (TRUOiP),
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (IEI).

Studia niestacjonarne

I-go stopnia; na specjalności:

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych (ESOiOO) – profil praktyczny,
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (TRUOiP) – profil ogólnoakademicki,
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (IEI)  – profil ogólnoakademicki,
 • Inżynieria Produkcji (IP) – profil ogólnoakademicki.

II-go stopnia; na specjalności: 

 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (TRUOiP) – profil ogólnoakademicki,
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (IEI)  – profil ogólnoakademicki,
 • Inżynieria Produkcji (IP) – profil ogólnoakademicki.

*studia są odpłatne - 2200 zł/semestr, płatności należy dokonać po zakończeniu procesu rekrutacji.

Terminy rekrutacji podstawowej na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia:

od 04.05.2021 r. - zgłoszenia elektroniczne w systemie IRK (https://irk.umg.edu.pl);

w terminie 21.06.2021 r. do 16.07.2021 r. - przyjmowanie skanów dokumentów w systemie IRK oraz wniesienie opłaty;

do dnia 23.07.2021 r. - dostarczenie wymaganych dokumentów wraz z podaniem o przyznanie miejsca w akademiku (dla zainteresowanych miejscem w Studenckim Domu Marynarza);

w dniu 28.07.2021 r. - ogłoszenie listy przyjętych na studia.

 

Terminy rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia (jeśli ustalony limit miejsc nie zostanie wyczerpany):

w terminie 14.09.2021 r. do 24.09.2021 r. - przyjmowanie skanów dokumentów w systemie IRK oraz wniesienie opłaty;

do dnia 28.09.2021 r. - dostarczenie wymaganych dokumentów wraz z podaniem o przyznanie miejsca w akademiku (dla zainteresowanych miejscem w Studenckim Domu Marynarza);

w dniu 29.09.2021 r. - ogłoszenie listy przyjętych na studia.

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Maliszewska
11.05.2021
Wprowadzenie:
J.Maliszewska 11 Maj, 2021 - 10:20
Ostatnia modyfikacja:
J.Maliszewska 11 Maj, 2021 - 13:27