Terminy rekrutacji na semestr zimowy 2023/2024

Na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbywa się rekrutacja kandydatów na:

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - absolwent otrzymuje dyplom inżyniera.

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

  • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych (8 semstrów) – specjalność morska. Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera mechanika okrętowego na poziomie zarządzania. Studia stacjonarne i niestacjonarne;
  • Ship Propulsion Plant and Offshore Construction Operation – specjalność morska, realizowana w języku angielskim. Studia stacjonarne, płatne;
  • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (7 semestrów) – specjalność lądowa. Studia stacjonarne i niestacjonarne;
  • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (7 semestrów) – specjalność lądowa. Studia stacjonarne i niestacjonarne;
  • Inżynieria Produkcji (7 semestrów) – specjalność lądowa. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Kierunek: Eksploatacja i Diagnostyka Systemów Technicznych - NOWOŚĆ! 

Specjalności:

  • Diagnostyka Urządzeń Technicznych (7 semstrów). Studia stacjonarne i niestacjonarne; 
  • Zarządzanie Eksploatacją Elektrowni Wiatrowych (7 semestrów). Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera.

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

  • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (3 semestry) - specjalność lądowa. Studia stacjonarne i niestacjonarne;
  • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (3 semestry) - specjalność lądowa. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Terminy rekrutacji podstawowej na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia:

 1. od dnia 04.05.2023 r. do 19.07.2023 r. - zgłoszenia elektroniczne w systemie IRK (https://irk.umg.edu.pl);

 2. do dnia 19.07.2023 r. - ostateczny termin zgłoszenia w systemie IRK, ostateczny termin wgrania wymaganych dokumentów (np. skan zdjęcia, świadectwo) oraz ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek Uczelni;

 3. w dniu 20.07.2023 r. - wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów - status: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;

 4. od dnia 20.07.2023 r. do dnia 26.07.2023 r. składanie dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych przez kandydatów zakwalifikowanych;

 5. w dniu 27.07.2023 r. ogłoszenie listy przyjętych. Zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.

Jeśli ustalony limit miejsc nie zostanie wyczerpany w rekrutacji podstawowej, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.

Terminy rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia:

 1. w terminie 11.09.2023 r. - 14.09.2023 r. przyjmowanie zgłoszeń i skanów dokumentów w systemie IRK;

 2. w dniu 15.09.2023 r. - wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów - status: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;

 3. od dnia 18.09.2023 r. do dnia 21.09.2023 r. - składanie dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych przez kandydatów zakwalifikowanych;

 4. w dniu 22.09.2023 r.  - ogłoszenie listy przyjętych na studia po rekrutacji uzupełniającej. Zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Maliszewska
04.05.2023