terminy rekrutacji zimowej

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbywa się rekrutacja kandydatów na:

Studia stacjonarne

I-go stopnia; na specjalności:

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych (ESOiOO) – profil praktyczny,
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (TRUOiP) – profil ogólnoakademicki,
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (IEI)  – profil ogólnoakademicki,
 • Inżynieria Produkcji (IP) – profil ogólnoakademicki.

II-go stopnia; na specjalności:

 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (TRUOiP),
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (IEI).

Studia niestacjonarne

I-go stopnia; na specjalności:

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych (ESOiOO) – profil praktyczny,
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (TRUOiP) – profil ogólnoakademicki,
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (IEI)  – profil ogólnoakademicki,
 • Inżynieria Produkcji (IP) – profil ogólnoakademicki.

II-go stopnia; na specjalności: 

 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (TRUOiP) – profil ogólnoakademicki,
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (IEI)  – profil ogólnoakademicki,
 • Inżynieria Produkcji (IP) – profil ogólnoakademicki.

*studia są odpłatne - 2200 zł/semestr, płatności należy dokonać po zakończeniu procesu rekrutacji.

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

TERMIN I*

 • od 14.09.2020r.  - 25.09.2020r. - przesyłanie dokumentów celem weryfikacji do systemu IRK: https://irk.umg.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html,
 • do 28.09.2020 r. - dostarczenie oryginałów dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego, p. A123 (od.14.09.2020 r.) ,  tel.: 58 55 86 410, 58 55 86 321,e-mail: rekrutacjaatwm.umg.edu.pl 

 • 29.09.2020 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji.

TERMIN II*

 • od 30.09.2020r.  - 09.10.2020r. - przesyłanie dokumentów celem weryfikacji do systemu IRK: https://irk.umg.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html,
 • do 08.10.2020 r. - dostarczenie oryginałów dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego, p. A123 (od.30.09.2020 r.) ,  tel.: 58 55 86 410, 58 55 86 321,e-mail: rekrutacjaatwm.umg.edu.pl 

 • 09.10.2020 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji.

*jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 10:00 - 14:00
 • środa - 10:00 - 18:00.

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

R.Starosta
05.12.2017
Wprowadzenie:
K.Panasiuk 5 Grudzień, 2017 - 15:32
Ostatnia modyfikacja:
K.Panasiuk 7 Wrzesień, 2020 - 11:36