Terminy rekrutacji 2023/2024 na semestr letni

Na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbywa się rekrutacja kandydatów na:

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera.

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

  • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (3 semestry) - specjalność lądowa. Studia stacjonarne i niestacjonarne;
  • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (3 semestry) - specjalność lądowa. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Kierunek: Morska Energetyka Wiatrowa - NOWOŚĆ !

Proces kształcenia został zaprojektowany tak, by w ramach wybieralnych modułów przedmiotów student pogłębiał swoją wiedzę w zakresie czterech obszarów związanych z cyklem życia farm wiatrowych, tj.:

  1. z fazą rozwoju projektów (ścieżka menadżerska),

  2. z montażem wież elektrowni wiatrowych (moduł przedmiotów nautycznych),

  3. z uruchomieniem elektrowni i przesyłem energii elektrycznej (ścieżka integracji cyfrowej),

  4. z fazą eksploatacji i obsługi morskich elektrowni wiatrowych (moduł przedmiotów eksploatacyjnych).

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

 1. od dnia 04.12.2023 r. - zgłoszenia elektroniczne w systemie IRK (https://irk.umg.edu.pl);

 2. do dnia 22.02.2024 r. - do godziny 12:00 - ostateczny termin zgłoszenia w systemie IRK, ostateczny termin wgrania wymaganych dokumentów (np. skan zdjęcia, świadectwo) oraz ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek Uczelni oraz składanie dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych przez kandydatów zakwalifikowanych;

3. W dniu 23.02.2024 r. ogłoszenie listy przyjętych. Zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.

 

 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Maliszewska
27.11.2023
Wprowadzenie:
J.Maliszewska 11 Maj, 2021 - 10:47
Ostatnia modyfikacja:
J.Maliszewska 19 luty, 2024 - 07:49