Terminy rekrutacji 2023/2024 na semestr letni

Na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbywa się rekrutacja kandydatów na:

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera.

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

  • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (3 semestry) - specjalność lądowa. Studia stacjonarne i niestacjonarne;
  • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (3 semestry) - specjalność lądowa. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

 1. od dnia 04.12.2023 r. do 11.02.2024 r. - zgłoszenia elektroniczne w systemie IRK (https://irk.umg.edu.pl);

 2. do dnia 11.02.2024 r. - ostateczny termin zgłoszenia w systemie IRK, ostateczny termin wgrania wymaganych dokumentów (np. skan zdjęcia, świadectwo) oraz ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek Uczelni;

 3. w dniu 12.02.2024 r. - wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów - status: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;

 4. od dnia 13.02.2024 r. do dnia 14.02.2024 r. składanie dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych przez kandydatów zakwalifikowanych;

 5. w dniu 15.02.2024 r. ogłoszenie listy przyjętych. Zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.

 

 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Maliszewska
04.05.2023