SymSO

XXXVII Sympozjum Siłowni Okrętowych 

SymSO 2018

 

Tematyka Sympozjum:

Projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja siłowni okrętowych oraz ich urządzeń z uwzględnieniem niezawodności, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i dydaktyki

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Do udziału w XXXVIII Sympozjum Siłowni Okrętowych organizator zaprasza wszystkich zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją siłowni okrętowych oraz ich urządzeń, a także ochroną środowiska morskiego.
  2. Celem Sympozjum jest współtworzenie forum wymiany informacji i doświadczeń naukowo-technicznych przez pracowników nauki oraz przedsiębiorstw i instytucji gospodarki morskiej w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji siłowni okrętowych oraz ich urządzeń, jak również ochrony środowiska morskiego, a ponadto umacnianie związków nauka - praktyka.
  3. Wszystkie artykuły powinny zostać przekazane w formacie wymaganym przez redakcję Zeszytów Naukowych AMG i po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w  tych zeszytach (lista B – 7 pkt.) .

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

dziekanat
17.01.2018
Wprowadzenie:
K.Rudzki 17 Styczeń, 2018 - 13:42
Ostatnia modyfikacja:
D.CuperPrzybylska 8 Czerwiec, 2018 - 10:43