STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów  za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne dla studentów, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego na rok akademicki 2023/2024. Studenci którzy spełniają warunki Regulaminu, mogą aplikować o stypendium od 16 października do 13 listopada 2023 roku.

Aby uzyskać stypendium, student powinien pochwalić się co najmniej dwoma osiągnieciami typu: publikacje, wystąpienia, nagrody, czy projekty oraz udokumentować średnią ocen (minimum 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku).

Środki Samorządu Województwa Pomorskiego umożliwiają wsparcie 38 uzdolnionych studentów. Stypendium  w wysokości 500 zł jest przyznawane na okres 9 miesięcy.

Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego wraz ze szczegółowymi informacjami oraz wymaganymi do złożenia wzorami formularzy dostępne są na stronie Departamentu Rozwoju Gospodarczego:

https://gospodarka.pomorskie.eu/stypendia-dla-studentow-z-pomorza-ruszyl-nabor/

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
17.10.2023
Wprowadzenie:
K.Rudzki 17 Październik, 2023 - 11:32
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 17 Październik, 2023 - 12:18