matlab

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni udostępnia studentom i pracownikom oprogramowanie MATLAB-Simulink firmy Mathworks

Oprogramowanie może być zainstalowane na komputerach indywidualnych pracowników i studentów UMG.

Informacje dotyczące licencji i instalacji oprogramowania na komputerach osobistych dostępne są pod adresem: we.umg.edu.pl/MATLAB

Do pobrania licencji konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej w domenie UMG.

Pracownicy korzystają z poczty służbowej.
Studenci muszą posiadać konto pocztowe powiązane z usługą Office 365 online.
Konto to można utworzyć korzystając ze strony Centrum usług internetowych UMG Konto pocztowe w domenie uczelni pozwala również nieodpłatnie pobierać, licencjonować i korzystać z wielu pakietów oprogramowania dostępnego dla
pracowników i studentów UMG, np. oprogramowania CAD firmy Autodesk (AutoCAD, Inventor, 3D Studio) czy pakiet programów biurowych Microsoft Office 365.

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

K.Rudzki
25.07.2017
Wprowadzenie:
K.Rudzki 25 Lipiec, 2017 - 18:08
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 19 Marzec, 2020 - 20:29