Laboratorium Silników Okrętowych

Działalność laboratorium obejmuje realizację zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów oraz badań naukowych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Nowoczesna aparatura i przyrządy pomiarowe pozwalają wprowadzać  najlepsze rozwiązania i najnowsze metody badawcze.

Wyposażenie laboratorium obejmuje:

  1. Stanowisko Silnika A25/30
  2. Stanowisko Silnika L22

 

Opiekun laboratorium: dr hab. inż. Kazimierz Witkowski prof. AMG
tel. (058) 5586-430
e-mail: k.witkowskiatwm.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

KatedraSiłowniOkrętowych

Wytworzył informację:

Dominika Cuper-Przybylska
01.03.2018
Wprowadzenie:
D.CuperPrzybylska 1 Marzec, 2018 - 08:55
Ostatnia modyfikacja:
p.kaminski 4 Listopad, 2021 - 13:08