Seminaria

Planowany harmonogram seminariów Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2021/2022

(sala A246, godz. 9.15)

Termin

Prelegent

Tytuł referatu

16.11.2021

dr inż. Krzysztof Rudzki

Wykorzystanie modeli neuronowych
w optymalizacji wielokryterialnej

mgr inż. Daria Żuk

Kawitacja materiałów konstrukcyjnych przeprowadzona na nowym stanowisku laboratoryjnym UP 400 St Hielscher

13.01.2022

dr inż. Grzegorz Sikora

Optymalizacja zużycia mediów
w zakładzie produkcyjnym przemysłu spożywczego

dr inż.
Jacek Wysocki

Analiza wykresów indykatorowych silnika okrętowego w funkcji  wydzielania ciepła

03.02.2022

dr inż. Krzysztof Dudzik

Wykorzystanie emisji akustycznej do monitorowania procesów zgrzewania metoda FSW

mgr inż.
Agata Wieczorska

Możliwość wydłużenia czasu pracy długo eksploatowanego kadłuba turbiny parowej o mocy 55 MW

03.03.2022

mgr inż. Michał Relich

Stanowisko do pomiaru kątowej funkcji rozpraszania światła w cieczach

dr Katarzyna 

Boniewicz-Szmyt

Wpływ własności zwilżających warstw pokryciowych na metalach na szybkość powlekania przez oleje wywołanego gradientem temperatury

07.04.2022

dr hab. inż. Tomasz Dyl, prof. UMG

Dogładzanie oscylacyjne w aspekcie poprawy jakości technologicznej części maszyn

dr Emilia Baszanowska

Fluorescencja jako narzędzie do wykrywania zanieczyszczeń olejowych w wodzie morskiej

05.05.2022

mgr inż.
Norbert Abramczyk

Wykorzystanie intuicyjnych metod rozmytych w diagnostyce okrętowej

mgr inż. Sebastian Drewing

Analiza drgań skrętnych jako sygnału diagnostycznego – wykrywanie wybranych uszkodzeń tłokowego silnika okrętowego

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Podstaw Techniki

w roku akademickim 2021/2022

Termin

Prelegent

Temat referatu

18.11.2021

dr inż. Katarzyna Panasiuk

Pozyskiwanie środków na badania
i publikowanie ich wyników

13.01.2022

dr inż. Andrzej Mielewczyk, prof. UMG

Eksploatacja cyfrowych regulatorów prędkości obrotowej okrętowych silników spalinowych

12.05.2022

dr inż. Olha Dvirna Innowacyjny sposób obróbki wykończeniowej powierzchni pospawalniczych z wykorzystaniem wieloostrzowego narzędzia skrawającego

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów w roku akademickim 2021/2022

Termin

Prelegent

Temat referatu

27.01.2022

prof. dr hab. inż.
Adam Charchalis

Podsumowanie działalności Katedry
w roku akademickim 2021 i postawienie zadań na rok 2022.

31.03.2022

mgr inż. Patryk Krawulski

Współrzędnościowa technika pomiarowa

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Siłowni Okrętowych

w roku akademickim 2021/2022

Termin

Prelegent

Temat referatu

11.03.2021

mgr inż. Jacek Wysocki

Analiza wykresów indykatorowych silnika okrętowego w funkcji wydzielenia ciepła

17.06.2021

mgr inż.
Sebastian Drewing

Analiza drgań skrętnych jako sygnału diagnostycznego  – wykrywanie wybranych uszkodzeń tłokowego silnika okrętowego

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Fizyki

w roku akademickim 2021/2022

Termin

Prelegent

Temat referatu

10.01.2022

dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt

Układ pomiarowy do określania szybkości powlekania przez oleje wywołanego gradientem temperatury

24.01.2022

mgr inż. Michał Relich

Stanowisko do pomiaru kątowej funkcji rozpraszania światła w cieczach

14.03.2021

dr Kamila Haule

Badanie zderzeń jonów helu z furanem w zakresie niskich energii

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
24.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 24 Marzec, 2017 - 13:26
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 15 Październik, 2021 - 12:14