Seminaria

Dnia 18 czerwca 2020 roku w sali A16 o godzinie 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Do Van Doan pod tytułem:

 

" Influence of the numerical modelling methods on dispersions and errors of analysis results in chosen marine machines and structures"

 

Promotor: dr hab. inż. Lech Murawski.

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Hoang Nguyen.

 

Recenzenci:

dr hab. inż. Adam Cenian.

dr hab. inż. Jerzy Garus.

 

Treść rozprawy oraz recenzje znajdują się na stronie: https://bip.umg.edu.pl/postepowania-w-dyscyplinie-inzynieria-mechaniczna

 

Dnia 18 czerwca 2020 roku w sali A16 o godzinie 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Wieczorek pod tytułem:

 

" Optymalizacja parametrów etylenu podczas operacji zagazowania zbiorników ładunkowych etylenowca parami ładunku po ich inertowaniu"

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz.

Promotor pomocniczy: dr inż. Dariusz Nanowski.

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal.

prof. dr hab. inż. Aleksander Andrzej Stachel.

 

Treść rozprawy oraz recenzje znajdują się na stronie: https://bip.umg.edu.pl/postepowania-w-dyscyplinie-inzynieria-mechaniczna

 

 

Planowany harmonogram seminariów Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2019/2020
(sala A246, godz. 9.15)

Termin

Prelegent

Tytuł referatu

14.11.2019r.

mgr inż. Agnieszka Wieczorek

(PRS)

Optymalizacja parametrów etylenu podczas operacji zagazowania zbiorników ładunkowych etylenowca parami ładunku po ich inertowaniu.

dr inż. Olha Dvirna

(KPT)

Badania wpływu parametrów skrawania na jakość warstwy wierzchniej próbek ze stali żaroodpornej.

mgr inż. Anna Lesnau

(KPT)

Analiza porównawcza modułów obliczeń numerycznych w programach Inventor i Nastran.

09.01.2020r.

mgr inż. Małgorzata Malinowska
(KSO)

Oleje roślinne jako alternatywa dla olejów mineralnych stosowanych w okrętownictwie

mgr inż. Grzegorz Sikora

(KSO)

Wymagania sprzętowe wobec systemów akwizycji i analizy sygnałów.

06.02.2020r.

dr  inż.Mirosław Dereszewski

(KMOiTR)

Składowe harmoniczne prędkości kątowej jako sygnał diagnostyczny.

dr inż. Włodzimierz Kończewicz

(KMOiTR)

Jednostka specjalistyczna do zwalczania zanieczyszczeń środowiska wodnego.

12.03.2020r.

dr hab. Bogusław Pranszke, prof. UMG
(KF)

Dysproporcje edukacyjne w nauczaniu fizyki w szkole i uczelni.

mgr Kamila Haule

(KF)

Radiacja oddolna nad warstwą zaolejonej wody mierzona w warunkach naturalnych.

09.04.2020r.

dr inż. Krzysztof Dudzik

(KMOiTR)

Wykorzystanie emisji akustycznej do monitorowania procesów zgrzewania metodą FSW

dr Włodzimierz Freda

(KF)

Polaryzacja i depolaryzacja światła w toni morskiej.

07.05.2020r.

mgr.inż. Jacek. Wysocki

(KSO)

Badania porównawcze wykresów indykatorowych i parametrów indykowanych okrętowych silników tłokowych dla różnych punktów pomiaru ciśnienia cylindrowego

mgr inż. Norbert Abramczyk
(KPT)

Zastosowanie intuicjonistycznych zbiorów rozmytych w procesach lokalizacji  uszkodzeń podzespołów i systemów okrętowych.

 

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Podstaw Techniki
w roku akademickim 2019/2020

Termin

Prelegent

Temat referatu

21.11.2019r.

dr inż. Krzysztof Rudzk

Modelowanie uszkodzenia klamry zapięcia szelek asekuracyjnych.

19.12. 2019r.

dr inż. Grzegorz Skorek

Straty tarcia w siłowniku hydraulicznym liniowym (siłowniku) jako rezultat wpływu struktury sterowania.

14.03.2020r.

mgr inż. Daria Żuk

Wpływ ułożenia linii wałów na obciążenia wału korbowego wolnoobrotowego silnika okrętowego.

23.01.2020r.

dr inż. Marcin Frycz

Analiza wpływu nanododatku fulerenu C60 w oleju smarowym na zmianę właściwości tribologicznych pomiędzy parą cierną: stop siluminium AlSi12Cu2MgNi – stal. 

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów
w roku akademickim 2019/2020

Termin

Prelegent

Temat referatu

08.10.2019r.

prof. dr hab. inż. Adam Charchalis

adania Katedry w roku akademickim 2019/2020 w myśl nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

21.10. 2019r.

dr inż. Justyna Molenda

Kształcenie na Wydziale Mechanicznym w myśl obowiązujących przepisów.

01.2020r. prof. dr hab. inż. Adam Charchalis

Podsumowanie działalności katedry w roku 2019 i postawienie zadań na rok 2020.

03.2020r. mgr inż. Patryk Krawulski

Współrzędnościowa technika pomiarowa.

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Siłowni Okrętowych
w roku akademickim 2019/2020

Termin

Prelegent

Temat referatu

12.2019r.

dr hab. inż. K.Witkowski, prof. UMG

Możliwości diagnozowania okrętowych silników tłokowych.

02 2020r.

mgr inż. M.Tyliszczak

Możliwości wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych na potencjalne źródła energetyczne.

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Fizyki
w roku akademickim 2019/2020 (sala C144, godz. 10.30)

Termin

Prelegent

Temat referatu

28.10. 2019r.

 dr hab. Z. Otremba, prof. UMG

Problematyka badawcza i dydaktyczna roku akademickiego 2019/2020

18.11 2019r.

dr. hab. B. Pranszke

Współpraca dydaktyczna ze szkołami – wymierne efekty

25.11.2019r.

dr. E. Baszanowska

Problematyka wydzielenia sygnału fluorescencyjnego residuów olejowych w wodzie morskiej

 

 

 

KONFERENCJE

 

 15th International Conference Mechatronic Systems and Materials

 

Organizator: Politechnika Białostocka, Wtdział Mechaniczny.

Miejsce konferencji: Białystok.

Termin konferencji: 1 - 3 lipca 2020.

Więcej informacji na stronie: https://msm2020.pb.edu.pl/.

 

COP potencjałem rozwoju oraz innowacji w konstrukcjach i technologiach specjalnego przeznaczenia

 

Organizator: Wydział Mechaniczny Politechniki Rzeszowskiej.

Miejsce konferencji : Stalowa Wola.

Termin konferencji: 24-26 czerwca 2020 roku.

Więcej informacji na stronie:https://konferencjawmt.prz.edu.pl/konferencja-2020.

 

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, BEMS 2020

 

Organizatory: Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”.

Miejsce konferencji : Mikołajki.

Termin konferencji: 8-11 września 2020 r.

Więcej informacji na stronie:http://www.uwm.edu.pl/bems2020/

 

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „TRANSPORT 2020  – Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i informatyczne w transporcie”

 

Organizatory: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Akademia Lotnicza w Dęblinie, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie oraz  Instytut Elektrotechniki w Warszawie

Miejsce konferencji : Sandomierz.

Termin konferencji: 16-18 września 2020 roku.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.wsei.lublin.pl/wydarzenia/vii-miedzynarodowa-konferencja-nau...

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
24.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 24 Marzec, 2017 - 13:26
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 29 Maj, 2020 - 09:26