Dydaktyka w KMOiTR

Zajęcia dydaktyczne realizowane przez pracowników KMOiTR na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia.

Lp.

Nazwa przedmiotu

Odpowiedzialny za przedmiot

Semestr

Liczba godzin studia stacj./niestacj.

wyk.

ćw.

lab.

proj.

semi.

1

Ochrona własności intelektualnej

dr inż. Justyna Molenda

I

10/6

-

-

-

-

2

Materiałoznawstwo okrętowe

dr hab. Mirosław Czechowski

I

30/15_20

-

-

-

-

II

15/15

-

30/30_15

-

-

II (sIIs)

15/30

-

15/-

-

-

III

-

-

15/15

-

-

3

Podstawy inżynierii wytwarzania

dr hab. Tomasz Dyl

I

30/15

-

-

-

-

II

15/15

-

15/15

-

-

III

-

-

60/60_30

-

-

4

Metrologia i systemy pomiarowe

dr inż. Wojciech Labuda

III

15/15_10

-

30/30_20

-

-

5

Ochrona środowiska morskiego

dr inż. Włodzimierz Kończewicz

I

25/25

-

-

-

-

I (sIIs)

20/10_18

-

-

-

-

6

Technologia remontów

dr hab. inż. Robert Starosta

II (sIIS)

15/15

-

30/15

-

-

V

30/30

-

-

-

-

VI

30/15

-

30/30_25

-

-/10

VII

15/15_25

-

-

15/15

10/-

VIII

15

-

30

-

-

7

Gospodarka remontowa

dr inż. Justyna Molenda

V

15/10

-

-

15/10

-

8

Teoria i budowa okrętu

dr inż. Justyna Molenda

I (sIIs)

-/36

-/6

-

-

-

V

-/30

-/15

-

-

-

VII

-/30

-

-

-

-

9

Obróbka skrawaniem

dr hab. inż. Tomasz Dyl

V

30/15

-

30/20

-

-

10

Techniki przeciwkorozyjne

dr hab. inż. Robert Starosta

V

15/10

-

15/10

-

-

11

Podstawy spawalnictwa

dr hab. inż Mirosław Czechowski

VI

30/15

-

15/15

-

-

12

Programowanie maszyn technologicznych

dr inż. Wojciech Labuda

V

-

-

30/20

-

-

13

Diagnostyka techniczna

prof. dr hab. inż. Adam Charchalis

V

8/6

-

7/9

-

-

14

Obróbka cieplna i powierzchniowa

dr hab. inż. Robert Starosta

VI

15/15

-

15/20

 

-

VII

30/10

-

15/20

-

-

15

Metrologia warsztatowa

dr inż. Wojciech Labuda

VI

15/10

-

15/15

-

-

16

Inżynieria produkcji

dr hab. inż. Tomasz Dyl

VI

30/25

-

30/15

-

-

VII

30/15

-

30/45

-

-

I (sIIs)

15/10/15

-

-

15/10/15

-

17

Obróbka powierzchniowa

dr hab. inż. Robert Starosta

VI

15/25

-

15/15

-

-

18

Organizacja i zarządzanie produkcją

dr inż. Justyna Molenda

VII

15/15

-

-

30/15

-

19

Odlewnictwo i obróbka plastyczna

dr hab. inż. Tomasz Dyl

VII

15/15

-

-

15/15

-

20

Technologia montażu maszyn

dr inż. Wojciech Labuda

VI

15/10

-

-

-

-

21

Współczesne materiały inżynierskie

dr inż. Krzysztof Dudzik

I (sIIs)

30/15

-

-

15/15

-

22

Praktyka warsztatowa

Dr inż. Krzysztof Dudzik

II (sIIs)

-

-

60/60

-

-

23

Technologia remontów i badań nieniszczących

dr hab. inż. Robert Starosta

II (sIIs)

48/48

-

36/30

-

-

IV (sIIs)

-

-

-

-

5/5

24

Inżynieria powierzchni

dr hab. inż. Robert Starosta

I (sIIs)

30/-

-

30/-

-

-

25

Komputerowe wspomaganie wytwarzania

dr inż. Wojciech Labuda

II (sIIs)

-

-

30/20

-

-

26

Organizacja prac naprawczych

dr inż. Justyna Molenda

III (sIIs)

15/10

-

-

30/15

-

27

Technologia konstrukcji spawanych

dr hab. inż Mirosław Czechowski

II (sIIs)

30/15

-

-

30/15

-

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów

Wytworzył informację:

K.Rudzki
14.11.2017
Wprowadzenie:
W.Labuda 14 Listopad, 2017 - 09:47
Ostatnia modyfikacja:
W.Labuda 14 Październik, 2021 - 07:39