Dydaktyka w KF

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry Fizyki

FIZYKA STACJONARNE - PLAN 

FIZYKA NIESTACJONARNE - PLAN

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Lp. Nazwa przedmiotu Odpowiedzialny za przedmiot Semestr Liczba godzin studia  stac./niestac. (zjazdowe)
Wyk. Ćw. Lab. Proj. Semi.
1. Fizyka, WM W. Freda I 30/15 (15) 45/30 (30) - - -
2. Fizyka, WM W. Freda II 15/15 (15) - 30/30 (30) -  
2. Seminarium dyplomowe B. Pranszke VII - - - - 15
3. Fizyka, WE (Informatyka) Z. Otremba I/II 30/- 30/- 30/- - -
4. Fizyka, WE (Elektrotechnika) Z. Otremba I/II 30/20 45/15 30/30 - -
5. Fizyka, WE (Elektronika i Telekomunikacja) Z. Otremba I 30/20 30/15 30/15 - -
6. Fizyka, WN (Transport Morski) K. Boniewicz-Szmyt I 30/18 15/- - - -
7. Fizyka, WN (Transport Morski) K. Boniewicz-Szmyt II 15/9 - 15/- - -
8. Fizyka, WN (Transport Morski) K. Boniewicz-Szmyt I -/18 -/18 - - -
9. Fizyka, WN (Transport Morski) K. Boniewicz-Szmyt II -/9 - -/9 - -
10. Fizyka, WN (Transport i Logistyka) W. Freda I 30/18 30/18 - - -
11. Fizyka, WN (Transport i Logistyka) W. Freda II 15/9 - 15/9 - -
12. Fizyka, WZNJ E. Baszanowska I 30/- 30/-      
13. Fizyka, WZNJ K. Boniewicz-Szmyt I -/18 -/18      

 


Studia II Stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Lp. Nazwa przedmiotu Odpowiedzialny za przedmiot Semestr Liczba godzin studia ( stacj./niestacj.)
Wyk. Ćwi. Lab. Proj. Semi.
1. Fizyka Morza, WM Z. Otremba I 15/15 - 15/15 - -
2. Seminarium dyplomowe Z. Otremba I - - - - 15
3. Fizyka Morza, WZNJ Z. Otremba II 15 - 15 - -

Podmiot udostępniający: 

Katedra Fizyki

Wytworzył informację:

H. Toczek
05.11.2017
Wprowadzenie:
H.Toczek 5 Listopad, 2017 - 12:05
Ostatnia modyfikacja:
A.Miszczak 12 Październik, 2021 - 21:07