Aktualności

Komunikat Dziekana w sprawie organizacji zajęć dla studentów Wydziału Mechanicznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo, Studenci i Pracownicy

Zgodnie z komunikatem Prorektora ds. Kształcenia dr hab. S. Guze, prof. UMG z dnia 8 września 2020 roku w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wprowadzony został hybrydowy (mieszany) model kształcenia.

Realizując powyższe oraz mając na uwadze zalecenia i rekomendacje MNiSW, MGMiŻŚ i GIS, władze Wydziału przyjęły następujący sposób realizacji zajęć dla studentów Wydziału Mechanicznego:

Studia stacjonarne 1 stopnia:

Wprowadzenie:
J.Molenda 15 Wrzesień, 2020 - 12:27
Ostatnia modyfikacja:
J.Molenda 16 Wrzesień, 2020 - 10:20

Kształcenie na odległość ILIAS

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem w naszej uczelni kształcenia na odległość, zachęcamy pracowników i studentów do korzystania z systemu ILIAS. Poniżej zamieszczamy krótkie instrukcje zakładania i obsługi konta:

dla pracowników

dla studentów.

Wprowadzenie:
J.Molenda 19 Marzec, 2020 - 10:48
Ostatnia modyfikacja:
J.Molenda 19 Marzec, 2020 - 10:48

Strony