Aktualności

ERASMUS+ dodatkowy nabór

Jeżeli jesteś studentem Wydziału Mechanicznego

  •   co najmniej 2 roku,
  •   zainteresowanym nauką w uczelni europejskiej,
  •   mającym dobre wyniki w nauce,

zgłoś się do dnia 25 października 2019 roku

do Koordynatora Wydziałowego Programu ERASMUS+

pani dr inż. Justyny Molendy (pok. A-244, tel. 249)

 

Masz szansę na realizację części studiów w zagranicznej uczelni.

Wprowadzenie:
J.Molenda 14 Październik, 2019 - 23:42
Ostatnia modyfikacja:
J.Molenda 14 Październik, 2019 - 23:42

Profesor Charchalis ponownie Dziekanem Wydziału

 

W dniu 01.10.2019 r. Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wręczył nominacje na funkcje kierownicze w UMG. W myśl przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu UMG dotychczasowa kadencja zakończyła się dnia 30.09.2019 r. Na stanowisko Dziekana Wydziału Mechanicznego powołany został Prof. dr hab. inż. Adam Charchalis. Dotychczasowy Dziekan Dr hab. inż. Andrzej Miszczak, odebrał z rąk Pana Rektora nominację na stanowisko Prorektora ds. Kształcenia.

Wprowadzenie:
J.Molenda 7 Październik, 2019 - 23:49
Ostatnia modyfikacja:
J.Molenda 7 Październik, 2019 - 23:51

Czym skorupka za młodu ….

11.04.2019r. Wydział Mechaniczny gościł dzieciaki z trzech gdyńskich przedszkoli. Uczelnia ożyła w tym dniu ich „gwarem”. Przedszkolaki odwiedziły Salę Tradycji i laboratoria Wydziału: symulator siłowni okrętowej, laboratorium automatyki, silnik, ale i tak najlepsze były pamiątkowe pieczątki i mały poczęstunekJ

Wdzięczne dzieci w ostatnim czasie podziękowały Dziekanowi Wydziału za zorganizowaną wycieczkę.

Mamy nadzieję, że wyszły od nas z myślą, że nie jest tak źle na tych studiach. Nawet gdyby miały ich do tego przekonać herbatniki.

Wprowadzenie:
J.Molenda 3 Październik, 2019 - 21:11
Ostatnia modyfikacja:
J.Molenda 3 Październik, 2019 - 21:18

Strony