Rekrutacja uzupełniająca

Dołącz do naszej Załogi!

Zapraszamy na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia!

 

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu przyjęć, zgodnie z kolejnością zgłoszeń (data zgłoszenia, to data dostarczenia do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wymaganego kompletu dokumentów zgodnie z poniższym harmonogramem):

 1. w terminie do 14.09.2023 r. przyjmowanie zgłoszeń i skanów dokumentów w systemie IRK;

 2. w dniu 15.09.2023 r. - wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów - status: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;

 3. od dnia 18.09.2023 r. do dnia 21.09.2023 r. - składanie dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych przez kandydatów zakwalifikowanych;

 4. w dniu 22.09.2023 r.  - ogłoszenie listy przyjętych na studia po rekrutacji uzupełniającej. Zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.

 

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego przyjmuje oryginały dokumentów po uzyskaniu statusu zakwalifikowany w następujących dniach (pokój A-202 i A-204):

  • 18.09.2023 r. w godz. 09:00 - 14:00

  • 19.09.2023 r. w godz. 09:00 - 14:00

  • 20.09.2023 r. w godz. 09:00 - 14:00

  • 21.09.2023 r. w godz. 09:00 - 14:00

Kontakt e-mailowy i telefoniczny:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WM : rekrutacjaatwm.umg.edu.pl

tel.: 58 558 6 292,

tel.: 58 558 6 321,

tel.: 58 558 6 678.

Adres:

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego

Uniwersytet Morski w Gdyni

ul. Morska 81-87

81-225 Gdynia

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Maliszewska
17.05.2023
Wprowadzenie:
J.Maliszewska 8 Sierpień, 2023 - 11:50
Ostatnia modyfikacja:
J.Maliszewska 8 Sierpień, 2023 - 11:51