Rekrutacja otwarta

Zapraszamy na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia!

 

Rekrutacja podstawowa:

 1. od dnia 04.05.2023 r. do 19.07.2023 r. - zgłoszenia elektroniczne w systemie IRK (https://irk.umg.edu.pl);

 2. do dnia 19.07.2023 r. - ostateczny termin zgłoszenia w systemie IRK, ostateczny termin wgrania wymaganych dokumentów (np. skan zdjęcia, świadectwo) oraz ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek Uczelni;

 3. w dniu 20.07.2023 r. - wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów - status: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;

 4. od dnia 20.07.2023 r. do dnia 26.07.2023 r. składanie dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych przez kandydatów zakwalifikowanych;

 5. w dniu 27.07.2023 r. ogłoszenie listy przyjętych. Zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.

Jeśli ustalony limit miejsc nie zostanie wyczerpany w rekrutacji podstawowej, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.

Rekrutacja uzupełniająca: 

 1. w terminie 11.09.2023 r. - 14.09.2023 r. przyjmowanie zgłoszeń i skanów dokumentów w systemie IRK;

 2. w dniu 15.09.2023 r. - wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów - status: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;

 3. od dnia 18.09.2023 r. do dnia 21.09.2023 r. - składanie dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych przez kandydatów zakwalifikowanych;

 4. w dniu 22.09.2023 r.  - ogłoszenie listy przyjętych na studia po rekrutacji uzupełniającej. Zmiana statusów: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, studia nieuruchomione.

 

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje w pokoju A – 202 w następujących dniach:

poniedziałek 9:00 - 14:00,

wtorek 09:00 - 14:00,

środa 09:00 - 14:00,

czwartek 09:00 - 14:00 oraz 15:00 - 17:00,

piątek 09:00 - 14:00.

 

Kontakt e-mailowy i telefoniczny:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WM : rekrutacjaatwm.umg.edu.pl

tel.: 58 558 6 292,

tel.: 58 558 6 321,

tel.: 58 558 6 678.

Adres:

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego

Uniwersytet Morski w Gdyni

ul. Morska 81-87

81-225 Gdynia

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Maliszewska
17.05.2023