Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Bogumiła Łączyńskiego,

Kapitana Żeglugi Wielkiej, Dyrektora Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich UMG, współzałożyciela
i wieloletniego wicedyrektora Badawczo-Szkoleniowego Ośrodka Manewrowania Statkami w Iławie, wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie, wiceprezesa Zarządu Związku Armatorów Polskich, byłego Prorektora ds. morskich, członka Senatu Wyższej Szkoły Morskiej i Akademii Morskiej w Gdyni, Dyrektora i Kierownika Instytutu i Katedry Eksploatacji Statku
oraz Dyrektora Academy Maritime Services Ltd., współtwórcy Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich IAMU, wychowawcy wielu pokoleń oficerów floty handlowej.

Cześć Jego pamięci

składają Pracownicy Wydziału Mechanicznego

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni


Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona 9 maja 2023 r. o godz. 10:00
w kościele św. Franciszka z Asyżu Gdańsk-Emaus.

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia (wtorek) o godzinie 11:30 na cmentarzu Oliwskim.

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

M.Malinowska
08.05.2023