Przedłużamy rekrutację do 28 lipca br.

Przedłużamy rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia do 28 lipca br. - komplet dokumentów należy dostarczyć w tym dniu do godziny 17:00.

 

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje w pokoju A – 202 i A - 204 w następujących dniach:

poniedziałek 9:00 - 14:00,

wtorek 09:00 - 14:00,

środa 09:00 - 14:00,

czwartek 09:00 - 14:00 oraz 15:00 - 17:00,

piątek 09:00 - 14:00.

 

Kontakt e-mailowy i telefoniczny:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WM : rekrutacjaatwm.umg.edu.pl

tel.: 58 558 6 680 (Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna),

tel.: 58 558 6 321, 58 558 6 678 (Dziekanat).

 

Adres:

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego

Uniwersytet Morski w Gdyni

ul. Morska 81-87

81-225 Gdynia

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Maliszewska
18.07.2022