ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Andrzej Miszczak, w nawiązaniu do komunikatu Prorektora ds. Kształcenia UMG dr hab. S. Guze, prof. UMG z dnia 15.09.2020 r. ws. organizacji procesu kształcenia w roku akademickim 2021/2022,  informuje, że wszystkie zajęcia dla studentów Wydziału Mechanicznego studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  odbywać się będą tradycyjnie, tj. w budynkach uczelni od 01.10.2021 r.

Dzień 01.10.2021 r. dla studentów studiów stacjonarnych jest pierwszym dniem nauki. Tego dnia również studenci pierwszego roku studiów uczestniczą w zajęciach zgodnie z planem

Tradycyjne spotkania organizacyjne dla studentów 1 roku odbędą się:

dla grupy wykładowej W1 o godz. 9:15 w sali A13,

dla grupy wykładowej W2 o godz. 11:15 w sali A13.

Zajęcia dla studentów 3 roku specjalności ESOiOO, którzy obecnie realizują praktykę morską na Darze Młodzieży, rozpoczną się 13.10.2021 r.

Zajęcia dla studentów 3 roku specjalności „lądowych” rozpoczną się 01.10.2021 r.

 

Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem, w grupach o mniejszej liczebności, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W zależności od stanu sytuacji epidemicznej sposób realizacji zajęć może ulec zmianie.

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J. Molenda
24.09.2021
Wprowadzenie:
J.Molenda 24 Wrzesień, 2021 - 00:08
Ostatnia modyfikacja:
J.Molenda 4 Październik, 2021 - 11:12