interstudent

interstudent

Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce „Interstudent 2021"

Konkurs INTERSTUDENT kierowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich ( uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim i języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Wyłonieni zostaną zagraniczni „liderzy uczelni", którzy wykazują aktywność w swoim środowisku akademickim, swoją postawą inspirują kolegów do działania i mają wkład w aktywizację wspólnot obywatelskich w otoczeniu lokalnym. Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów Ankiety INTERSTUDENTA.  Ankiety mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich.  Kandydatów do konkursu mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów. Termin przesyłania ankiet drogą elektroniczną, pocztową (ankieta znajduje się na stronie konkursu) upływa 10 lutego 2021.  Ankiety należy przesłać pocztą elektroniczną do Fundacji Edukacyjnej Perspektywy na adres e-mail:

m.chrostnaatperspektywy.pl

lub pocztą na adres:

Fundacja Edukacyjna Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z dopiskiem "INTERSTUDENT 2021".

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 lutego 2021 r.

Więcej informacji na stronie :  http://studyinpoland.pl/interstudent/2021/?fbclid=IwAR1yv0Lc8EYlKE74lwcK...

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

R.Starosta
27.01.2021
Wprowadzenie:
K.Rudzki 27 Styczeń, 2021 - 12:26
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 27 Styczeń, 2021 - 12:47