Cykl prezentacji firmy Kongsberg - dzień 4

No to się działo. Frekwencja jak na koncercie Zenka Martyniuka. Atmosfera podczas prezentacja też nie gorsza. Setka studentów WM na linii i nie jakiś tam studentów z łapanki a studentów, którzy dotarli bo potrafili docenić to co zostało im zaproponowane. Widok i doświadczenie imponujące i wielce  budujące.

A jutro, w czwartek od godz. 09:15 ostatnie już w tym cyklu prezentacje firmy Kongsberg. Tym razem dowiemy się bliższych szczegółów, może intymnych wręcz, z pracy serwisantów. Na czym polega ich praca i co ma wspólnego z hasłem Work&Travel ?

Zaintrygowani? Zapraszamy zatem do udziału w kolejnym spotkaniu w formie webinarium za pośrednictwem MS Teams. Link do wydarzenia znajduje się poniżej.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM2MjA2NGQtMDQ4NC00Yjk2LWI5YTktMzRiY2Q5Njk5ZWJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a113bc9e-1024-489c-902e-5ac8b5fd41ce%22%2c%22Oid%22%3a%2203f14702-7d83-4661-8c29-a3a33e54813e%22%7d

 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

M.Frycz
26.04.2021
Wprowadzenie:
K.Rudzki 26 Kwiecień, 2021 - 09:40
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 29 Kwiecień, 2021 - 08:17