Rekrutacja na studia niestacjonarne

I stopnia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

II stopnia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:


STUDIA NIESTACJONARNE Pierwszego stopnia

Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych - studia pierwszego stopnia

Studia są odpłatne i trwają 4 lata (8 semestrów). Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera. Posiadają wiedzę niezbędną w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, na poziomie zarządzania (oficer wachtowy mechanik okrętowy). Spełniają w tym zakresie wymagania określone w międzynarodowej konwencji dotyczącej wyszkolenia marynarzy (Konwencja STCW 78/95 Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Absolwenci po ukończeniu studiów podejmują pracę na statkach morskich armatorów całego świata.

Zajęcia odbywają się w dwóch 1-2 miesięcznych sesjach w ciągu roku akademickiego.

Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe, kierunkowe oraz specjalistyczne, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami nauczania dla kierunku oraz z wymaganiami Konwencji STCW dla poziomu zarządzania.

W trakcie studiów na VII lub VIII semestrze studenci odbywają pół roczną praktykę morską.

Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

Specjalność: Inżynieria Eksploatacji Instalacji - studia pierwszego stopnia

Studia są odpłatne i trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje tytuł inżyniera uprawniający do podjęcia pracy w zakresie zarządzania służbami technicznymi przedsiębiorstwa oraz eksploatacji instalacji: ochrony środowiska, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i komunalnych.Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).

Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe i kierunkowe w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia oraz specjalistyczne w ramach następujących specjalizacji: instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne, instalacje komunalne i instalacje ochrony środowiska.

Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

Specjalność: Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych - studia pierwszego stopnia

Studia są odpłatne i trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje tytuł inżyniera uprawniający do podjęcia pracy w zakresie zarządzania pracami remontowymi w przedsiębiorstwach; jest też przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).

Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe i kierunkowe w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia oraz przedmioty specjalistyczne. Absolwent uzyskuje ogólną wiedzę techniczną i inżynieryjną z zakresu budowy oraz remontu maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń okrętowych i portowych, poszerzoną o umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych.

Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

Specjalność: Inżynieria Produkcji - studia pierwszego stopnia

Absolwenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną i nowoczesną wiedzę techniczną oraz nabywają umiejętności z zakresu inżynierii mechanicznej, które pozwalają im dobrze rozumieć zagadnienia konstrukcyjne, a także rozszerzoną wiedzę i umiejętności organizacyjne szeroko rozumianym obszarze inżynierii produkcji. Pozwoli to absolwentom na opracowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi, dobór personelu, wdrażania innowacji. Są również przygotowani do zarządzania kosztami i finansami małych przedsiębiorstw. Absolwenci są wszechstronnie przygotowani do pracy małych i średnich i dużych przedsiębiorstwach: wytwórczych i usługowych różnych branż. Są także przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, uprawniający do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych. Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).

STUDIA NIESTACJONARNE Drugiego stopnia

Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw.

Specjalność: Inżynieria Eksploatacji Instalacji - studia drugiego stopnia

Studia są odpłatne i trwają 1,5 roku (3 semestry). Absolwent otrzymuje tytuł magistra inżyniera uprawniający do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach eksploatujących różnego rodzaju instalacje przemysłowe i komunalne szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).

Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardami kształcenia dla kierunku oraz przedmioty specjalistyczne.

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich).

Specjalność: Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych - studia drugiego stopnia

Studia są odpłatne i trwają 1,5 roku (3 semestry). Absolwent otrzymuje tytuł magistra inżyniera uprawniający do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych m.in. w zakładach gospodarki morskiej, stoczniach remontowych i produkcyjnych, portach morskich oraz zakładach przemysłowych zajmujących się gospodarką remontową.

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).

Program studiów poszerza wiedzę inżynierską do poziomu magisterskiego, zawiera przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe zgodne ze standardami kształcenia oraz specjalistyczne.

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich).

 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Molenda
13.03.2017
Wprowadzenie:
J.Maliszewska 13 Marzec, 2017 - 15:12
Ostatnia modyfikacja:
J.Maliszewska 14 Lipiec, 2021 - 12:27