Komunikat Dziekana w sprawie organizacji zajęć w sem. letnim

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym – studia stacjonarne i niestacjonarne

Mając na uwadze sytuację epidemiczną oraz zalecenia Kolegium Rektorskiego UMG, informuję że na Wydziale Mechanicznym przyjęto zdalną formę realizacji zajęć w semestrze letnim dla wszystkich studentów Wydziału poza studentami 8 sem. studiów stacjonarnych, dla których zaplanowano hybrydowy sposób realizacji zajęć.

Niezależnie od formy, wszystkie zajęcia odbywać się będą według planu.

Zajęcia realizowane stacjonarnie, na terenie Uczelni, będą realizowane w grupach o mniejszej liczebności, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Studenci, którzy realizują prace dyplomowe wymagające prowadzenia badań, będą mogli pracować w laboratoriach Wydziału z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, opisany sposób realizacji zajęć ulegnie zmianie.

 

dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. UMG

Dziekan Wydziału Mechanicznego

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

A.Miszczak
23.02.2021
Wprowadzenie:
J.Molenda 23 luty, 2021 - 00:31
Ostatnia modyfikacja:
J.Molenda 3 Marzec, 2021 - 21:59