Zmiana organizacji zajęć studia niestacjonarne

W związku z obserwowanym w ostatnich tygodniach gwałtownym przyrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zwiększającą się liczbą osób chorych na COVID-19 związanych z tym zakażeniem, tak w woj. pomorskim jak i samej Gdyni, jak również z uwagi na włączenie miasta Gdynia do „strefy czerwonej”, Dziekan Wydziału Mechanicznego podjął decyzję o zmianie sposobu realizacji zajęć dla studentów niestacjonarnych Wydziału.

  • Począwszy od dnia 17 października zajęcia dla studentów semestrów dyplomowych pierwszego (VII semestr) i drugiego (III semestr) stopnia studiów niestacjonarnych realizowane będą w sposób hybrydowy. Większość zajęć będzie realizowana w sposób zdalny, poza zajęciami laboratoryjnymi, które odbywać się będą na terenie Uczelni.
  • Zajęcia ze studentami semestrów pierwszych obu stopni studiów niestacjonarnych przechodzą w analogiczny tryb hybrydowy od dnia 19 października (tj. po pierwszym weekendzie zajęć, który został ujęty w planie). Od tego dnia  tylko zajęcia laboratoryjne odbywać się będą na terenie Uczelni. Pozostałe rodzaje zajęć: wykłady, ćwiczenia, seminaria, realizowane będą w trybie zdalnym.
  • Zajęcia wykładowe w dniach 17 i 18 października dla studentów pierwszych semestrów (studiów 1 i 2 stopnia) zostają odwołane. Odbędą się jedynie zajęcia związane ze spotkaniem organizacyjnym. Pozostałe odwołane zajęcia zostaną ponownie umieszczone w planie zajęć w innym terminie.
  • Pozostałe semestry studiów niestacjonarnych bez zmian w toku organizacji.

 

W związku z powyższym zmieniona zostanie również liczba grup na niektórych latach studiów pierwszego oraz drugiego stopnia. Proszę mieć na uwadze, że korekta obejmie również plany zajęć.

 

 

dr inż. Marcin Frycz

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i promocji

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

M. Frycz
16.10.2020
Wprowadzenie:
J.Molenda 16 Październik, 2020 - 12:36
Ostatnia modyfikacja:
J.Molenda 16 Październik, 2020 - 12:36